Author:Rebecca Räf

Sök till Kids of Ugandas arbetsgrupper och styrelse!

Vill du göra ‘något’ men har svårt att landa i vad just du kan bidra med? Vill du lära dig mer om Uganda, utvecklingsfrågor och styrelsearbete? Då kan ett engagemang i Kids of Ugandas arbetsgrupper och styrelse vara precis vad du letar efter!

Inför år 2020 letar Kids of Uganda efter drivna individer som vill vara en del av en liten och modern välgörenhetsorganisation i ständig utveckling. Som en del av arbetsgrupperna och styrelsen under 2020 kommer du få vara med och utveckla vår verksamhet, lära dig massor och förstås ha roligt på kuppen! 

Vi söker dig som är över 18 år (ingen övre åldersgräns finns!), gillar att samarbeta med andra och är villig att ta ett ansvar för föreningen och sin roll. Det är inte nödvändigt att du har besökt Uganda och du behöver inte ha tidigare erfarenhet av internationellt arbete eller välgörenhet. 

Vi är i stor utsträckning en digital organisation. Vi håller våra möten via Skype och samarbetar i molnet genom Google Drive. Utöver det träffas vi fysiskt två eller tre gånger per år.  

Räkna med att arbetet med Kids of Uganda kommer uppta i genomsnitt 10 timmar per månad, varav ca 3 timmar är möten i helgrupp eller med arbetsgruppen, och ca 7 timmar upptas av eget arbete. Utöver detta tillkommer våra fysiska träffar. 

Under 2020 kommer vi att ha tre arbetsgrupper: 

 • Organisation, administration och ekonomi (5 personer)
 • Verksamhet och relation (4 personer)
 • Kommunikation, marknad och sälj (4 personer)


Två eller tre personerna i varje arbetsgrupp kommer också att delta i Kids of Ugandas styrelse.
 

Hur ansöker jag?

Du ansöker med ditt CV och en kort motivering till varför du vill engagera dig i just Kids of Uganda, och vad du tror skulle vara din största tillgång till verksamheten.

Skicka CV och en kort motivering till valberedningen@kidsofuganda.com. Uppge också vilken/vilka arbetsgrupp(er) du skulle kunna tänka dig engagera dig i och om du har önskemål på en eller flera specifika roller. Specificera gärna om du också är intresserad av att vara medlem i Kids of Ugandas styrelse. 

Sista ansökningsdag är den 30 november.

Alla är välkomna att söka! 

Känns det övermäktigt när du läser igenom beskrivningarna? Var inte orolig! Du får en överlämning och introduktion från personen som tidigare ansvarat för ”ditt” område. Du kommer ha en kontinuerlig dialog med din grupp och får stöttning i alla uppgifter från de andra arbetsgruppsmedlemmarna. Att vara med i arbetsgrupperna handlar också om att lära sig! 

Observera att rollbeskrivningarna inte är huggna i sten. Känner du att du skulle passa perfekt i en roll bortsett från en specifik punkt? Eller känner du att du står mitt emellan två roller? Skriv det i din ansökan! Kontakta gärna valberedningen@kidsofuganda.com för frågor.

Arbetsområden

Arbetsområde 1: Organisation, administration och ekonomi


Den här gruppen leder Kids of Ugandas arbete framåt i samarbete med vår systerorganisation Kids Foundation Uganda i Uganda. Gruppen administrerar arbetet och har ansvar för vår ekonomi och redovisning. De olika rollerna passar ypperligt för dig som arbetar med, pluggar eller är intresserad av t.ex. företagsekonomi, HR, organisation, utveckling, administration eller ekonomi. Vi ser gärna också sökande med andra erfarenheter! 

Arbetsgruppen består av fem roller:

HR- och organisationsansvarig: 

 • Ansvarar för samarbetet med vår partner i Uganda, Kids Foundation Uganda.
 • Ansvarar för Kids of Ugandas styrelse, arbetsgrupper och våra tre medarbetare i Uganda
 • Ansvarar för våra tre medarbetare i Uganda 
 • Handleder praktikanter
 • Vanligtvis är den här personen också Kids of Ugandas styrelseordförande, vilket innebär att sammankalla till och leda styrelsemöten


Ekonomiansvarig med fokus på Sverige: 

 • Ansvarar för föreningens budget  
 • Ansvarar för föreningens redovisning
 • Ansvarar för ekonomisk rapportering och uppföljning 
 • Ansvarar för och utför in- och utbetalningar i Sverige
 • Vanligtvis är den här personen också kassör i Kids of Ugandas styrelse


Ekonomiansvarig med fokus på Uganda:

 • Ansvarar för och utför överföringar till vår samarbetspartner Kids Foundation Uganda
 • Är kontaktperson gällande ekonomiska frågor med Kids Foundation Ugandas personal 
 • Ansvarar för budget för programmen i Uganda 


Bidrags- och utvecklingsansvarig: 

 • Ger rekommendationer på hur organisationen bör utvecklas och leder utvecklingsarbetet framåt
 • Ansvarar för bidragsansökningar för projekt och rapportering av projekt
 • Skriver och implementerar policys i organisationen


Administrations- och medlemsansvarig 

 • Ansvarar för möteshandlingar, beslutsunderlag och protokoll
 • Administrerar webbshopen 
 • Ansvarar för arbetsdokument och intern kommunikation 
 • Har hand om medlemsregister och medlemskommunikation

 

Arbetsområde 2: Verksamhet och relation


Verksamhets – och relationsgruppen arbetar nära vår personal och har kontinuerlig kontakt med verksamheten i Uganda. Här söker vi er som vill vara med och utveckla vår verksamhet på plats, med fokus på familjestödsprogrammet. Relationsrollerna har ansvar för kontakt med våra familjesponsorer och månadsgivare. En av föreningens viktigaste uppgifter är att vara transparenta gentemot våra sponsorer och värna om våra familjers integritet. De som väljer att stötta en familj genom oss ska därför alltid få bästa möjliga bemötande och familjen ska visas största möjliga respekt. Här söker vi er som har en hög känsla för etik och är bra på att uttrycka er i skrift. De olika rollerna passar ypperligt för dig som arbetar med, pluggar eller är intresserad av t.ex. global utveckling, mänskliga rättigheter eller kommunikation. Vi ser gärna också sökande med andra erfarenheter!

Arbetsgruppen består av fyra roller:

Programansvarig 

 • Har det övergripande ansvaret för verksamheten i Uganda och de program som vi har tillsammans med Kids Foundation Uganda, där familjestödsprogrammet är en del
 • Ansvarar för verksamhetsutveckling, t.ex. genom att sätta upp mål för verksamheten 
 • Utför löpande uppgifter med koppling till verksamheten, t.ex. stöttar medarbetarna vid utförande av workshops i Uganda och tar in underlag för skolkostnader 
 • Har en kontinuerlig dialog med våra medarbetare i Uganda 


Familjestödsansvarig

 • Ansvarar tillsammans med våra medarbetare för att koordinera när en ny familj kan börja få stöd 
 • Läser månadsrapporterna om varje familj och ger feedback till våra medarbetare
 • Ansvarar för att familjestödsprogrammets dokumentation hålls ordnad


Relationsansvarig (2 poster)

 • För en dialog med våra familjestödssponsorer och månadsgivare, t.ex. genom att skriva sponsorbrev om varje familj två gånger per år
 • För register över våra befintliga sponsorer


Arbetsområde 3: Kommunikation, marknad och sälj 


Den här gruppen arbetar för att sprida vetskapen om vårt arbete i olika medier. Gruppen har en viktig uppgift i att samla in ekonomiska medel som gör att organisationen kan fortsätta bedriva arbetet i Uganda och att värva nya sponsorer i form av företag, privatpersoner, skolor och föreningar. De olika rollerna passar ypperligt för dig som arbetar med, pluggar eller är intresserad av t.ex. kommunikation, grafisk design, webb, sociala medier, marknadsföring eller sälj. Vi ser gärna också sökande med andra erfarenheter!

Arbetsgruppen består av fyra roller: 


Webb- och kommunikationsansvarig 

 • Ansvarar för att innehåller på hemsidan är aktuellt och att bloggen uppdateras med bilder och content 
 • Ansvarar för presentationen av organisationen i media 
 • Ser till att vi har en kommunikationsstrategi som ligger i linje med våra värderingar, vårt syfte och våra målsättningar
 • Håller Facebook, Instagram, Linkedin och eventuella andra kanaler uppdaterade med relevant och engagerande material


Marknadsföringsansvarig (B2C)

 • Ansvara för grafisk profil 
 • Utformar och framställer informationsmaterial och marknadsföringsmaterial 
 • Utför kampanjer i våra kanaler, t.ex. julkampanjer
 • Ansvarar för marknadsföring via email och sociala medier 
 • Ansvarar för nya produkter i webbshopen samt att marknadsföra dessa produkter


Säljansvarig (B2C)

 • Formulerar en säljstrategi med fokus på B2C
 • Ansvarar för rekrytering av nya månadsgivare och familjestödssponsorer i form av privatpersoner
 • Ansvarar för engångsbidrag från privatpersoner 

 

Företagsansvarig (B2B)

 • Har ett övergripande ansvar för att värva nya sponsorer i form av företag och föreningar
 • Ansvarar för engångsbidrag från företag och föreningar
 • Ansvarar för kommunikation med befintliga företagssponsorer 
 • Ansvarar för CSR-projekt


Varmt välkommen med din ansökan! Ansök senast 30 november till valberedningen@kidsofuganda.com.

Vill du praktisera i Uganda under vårterminen 2020?

Vi kan med glädje meddela att vi söker tre praktikanter i Uganda som kan hjälpa oss att stödja och vidareutveckla Kids of Uganda och systerorganisationen Kids Foundation Uganda. En praktik är den perfekta möjligheten att få värdefull erfarenhet från en NGO.

 

Praktikperioden är planerad för vårterminen 2020. Sista ansökningsdag är den 3:e november. Du kommer vara stationerad vid vårt kontor i Mbale i östra Uganda. Praktiken innebär också dagsresor till närliggande distrikt, ibland flera gånger i veckan.

 

Som praktikant är du en nyckelperson i arbetet med att utveckla verksamheten och driva organisationens arbete framåt. Du blir mycket insatt i organisationernas arbete och kommer att arbeta tillsammans med Kids of Ugandas styrelse i Sverige och Kids Foundation Ugandas personal och styrelse i Uganda. Du kommer arbeta med frågor som är typiska för NGO-arbete över hela världen, vilket speciellt passar dig som vill jobba med bistånd och utvecklingsfrågor i framtiden.

 

Som person är du är självständig, initiativrik, utåtriktad och flexibel, du tar dig an arbetsuppgifter med entusiasm och glädje. Du har lätt för att samarbeta med din omgivning och är inte rädd för att hugga i där det behövs. Utöver de specifika önskemålen för varje praktikplats så ser vi det som meriterande om har ett intresse för mänskliga rättigheter, fattigdomsreducering och relaterade frågor.

På bilden: Två av våra tidigare praktikanter, Ivar och Anneli.

 

Praktikplats 1: Socialt arbete inom familjestödsprogrammet

Praktikplatsen innebär:
 Stötta utvecklingen av verksamheten med fokus på barns rättigheter
 Delta i det dagliga arbetet med familjestödsprogrammet
 Assistera personalen i materialinsamling till sponsorrapporter
 Arrangera workshops för familjerna i familjestödsprogrammet

Vi söker dig som har ett stort intresse för barns utveckling och socialt arbete. Vi ser det som en
fördel om du har erfarenhet inom om barns rättigheter, arbete med sociala frågor eller är
socionomstudent.

 

Praktikplats 2: Organisationsstrategi och organisationsutveckling

Praktikplatsen innebär:
 Stötta utvecklingen av organisationerna med fokus på barns rättigheter
 Utveckla och ta fram riskanalyser och handlingsplaner
 Hjälpa styrelsen i systerorganisationen Kids Foundation Uganda med olika uppgifter
 Vara behjälplig i utförande av uppgifter delegerade från Kids of Ugandas styrelse

Vi söker dig brinner för utvecklingsfrågor. Vi ser gärna att du är har ett stort intresse för
organisationsfrågor och tycker det är viktigt med struktur. Vi ser det som en fördel om du genomför
en utbildning inom statsvetenskap eller liknande och om du har ett intresse för de frågor som Kids of
Uganda arbetar med.

 

Praktikplats 3: Media och marknadsföring

Praktikplatsen innebär:
 Producera foto- och videomaterial från verksamheten i Uganda
 Producera innehåll och uppdatera blogg och sociala media-kanaler
 Skriva pressmeddelanden och nyheter för att öka Kids of Ugandas synlighet i svenska medier
 Jobba för att attrahera och identifiera nya sponsorer, givare och företag
 Sammanställa material till presentationer

Vi söker dig som är en kompetent fotograf och har goda kunskaper i bild- och videoredigering. Vi ser
gärna att du är en god skribent och har goda kunskaper i sociala medier. Praktikplatsen passar dig
som genomför en utbildning inom kommunikation eller en utbildning inom globala studier,
statsvetenskap eller liknande med inriktning på media och kommunikation.
Det är viktigt för oss att rättighetstänk präglar vår marknadsföring och sponsorrapportering. Därför
ser vi det som en fördel om du har erfarenhet av barns rättigheter.

 

GENERELL INFORMATION

Praktikplatserna är oavlönade, omfattar vårterminen och genomförs på heltid. Du står själv för resekostnader till och från placeringen, kost och logi, försäkring, visum och vaccinationer. Du ordnar själv med logi men vi kan ge förslag på platser där tidigare praktikanter har bott.
På många universitet har skolan en försäkring som täcker dig under din placering. Du behöver skicka in ett utdrag ur brottsregistret när du fått besked att du blivit antagen.

 

OM KIDS OF UGANDA

Kids of Uganda är en ideell förening som har sin bas i Sverige. I samarbete med vår systerorganisation Kids Foundation Uganda ger vi utsatta barn i östra Uganda en chans till trygghet och en ljusare framtid. Sedan starten 2012 har vi vuxit snabbt och idag stöttar vi över 150 barn genom vårt familjestödsprogram. Vårt fokus är att tillgodose barns rättigheter till en trygg uppväxt med skolgång och en kärleksfull familj.

 

Du söker platsen genom att maila CV och personligt brev till info@kidsofuganda.com senast den 3:e november. Specificera vilken eller vilka av praktikplatserna du söker. Hör gärna av dig om du har frågor. Vi ser fram emot din ansökan!

Kids of Uganda växer – nu är vi i stort behov av nya familjesponsorer!

Kids of Uganda växer och utvecklas. Med hjälp av vårt team på plats i Uganda har fler familjer identifierats som är i behov av stöd, men för att vi ska kunna hjälpa fler familjer behöver vi fler sponsorer!

 

Först och främst vill Kids of Uganda ge ett stort tack till våra tidigare och nuvarande sponsorer. Tillsammans har vi gjort skillnad och Ert bidrag är oersättligt. Sprid gärna ordet om Kids of Uganda och hjälp oss att få fler sponsorer så att vi kan ge stöd åt ytterligare familjer. Men vad innebär det egentligen att vara sponsor åt Kids of Uganda? Vilken skillnad gör ert bidrag?

 

Att vara familjesponsor till Kids of Uganda innebär att familjerna som omfattas av familjestödsprogrammet i Uganda får ett ekonomiskt bidrag varje månad under två års tid. Detta bidrag ska familjerna investera i projekt som sedan ska generera pengar till hushållet ur ett långsiktigt perspektiv. Familjestödsprogrammet har visat sig vara mycket effektivt, och vi kan idag stolt berätta om hur våra fantastiska familjer efter två år har investerat i en trygg framtid tack vare det ekonomiska bidraget. Våra socialarbetare på plats i Uganda har rapporterat om familjernas framgångar och hur samtliga familjer inte bara har uppskattat det ekonomiska stödet, utan även den handledning och uppföljning som de erbjuds. Tack vare sina familjesponsorer har samtliga familjer fått möjlighet att starta upp projekt som genererar pengar till hushållet – både nu och i framtiden!

Barnaskara med nya kläder

Är du intresserad av att vara familjesponsor eller vill du bara veta mer om vårt familjestödsprogram? Läs mer här eller skicka ett mail till camilla.davidsson@kidsofuganda.com med titel ’Bli sponsor’.

Du kan välja om du vill bidra med 250 eller 500 kronor per månad. Detta bestämmer du vid din första inbetalning.

 

Tack igen, tillsammans gör vi skillnad!

FRAMGÅNGSHISTORIER

Kids of Ugandas familjestödsprogram löper i fem år med två inledande år av ekonomiskt stöd. Under de tre resterande åren i programmet, vilket vi benämner som ’fas två’, bidrar Kids of Uganda inte längre med ekonomiskt stöd, men våra socialarbetare besöker familjerna varje månad samt erbjuder kontinuerlig rådgivning, workshops och vägledning.

 

Vi vi självklart dela med oss av våra fantastiska framgångshistorier. Följande familjer har alla utvecklats och blivit framgångsrika och självständiga i fas två av familjestödsprogrammet. På grund av integritetsskäl är namnen fingerade och personerna heter egentligen något annat.

 

En engagerad mormor

Sarah är en mormor som tar hand om tre barn. Med det stöd Sarah fick av Kids of Uganda under de två första åren av familjestödsprogrammet investerade hon i en ko och flera getter. Sarah har lyckats behålla en stabil ekonomi även efter att det ekonomiska stödet upphörde och har säkerställt familjens inkomst genom investeringen i sina projekt. Sarah är mycket tacksam för organisationen och familjestödsprogrammet och har varit en engagerad medlem i organisationen, som medverkar vid varje möte och workshop.

 

Ensamstående sjubarnsmamma och en sann entreprenör

Esther, en ensamstående mamma till sju barn, är en annan inspirerande och framgångsrik förebild i familjestödsprogrammet. Efter att ha anslutit sig till familjestödsprogrammet har hennes situation förbättrats drastiskt till det bättre. Esther är en mycket driven kvinna och är väldigt mån om hennes barns välbefinnande. Med det ekonomiska stöd hon fick under de två första åren i familjestödsprogrammet investerade hon i ett flertal projekt. Hon äger några getter, grisar och en ko. Genom att spara en del av de pengar hon har tjänat från sina investeringar driver hon ett cateringföretag som säljer mat till distriktets kontorsarbetare distriktet.

 

Pappans entreprenörskap möjliggör sönernas skolgång

David är en ensamstående pappa som har två söner vars situation har förbättrats enormt sedan familjen anslöt sig till familjestödsprogrammet. David valde att investera bidraget i getter och boskap och han ägnar sig även åt grönsaksodling. David sålde några av hans getter och öppnade en butik, och med pengarna från sina investeringar kan hans söner gå skolan.

 

En ung och framgångsrik mamma

Allie är en ung kvinna som gav upp skolan för att ta hand om en pojke som har förlorat båda sina föräldrar. Allie är även gravid och väntar sitt första barn. Med det ekonomiska bidraget investerade hon i hönor och en ko samt öppnade en egen salong. Tack vare sin familjesponsor kunde Allie investera i en hållbar och långsiktig verksamhet, vilket gör att pojken kan gå i skolan.

Hållbara och långsiktiga investeringar resulterade i ett framgångsrikt företag

Karen är en ensamstående mamma med tre barn. Genom det ekonomiska bidraget i familjestödsprogrammet har hon investerat i både getter och kor samt några höns. Vinsten från hennes investeringar använde Karen åt att öppna ett skrädderi som hon lyckats driva framgångsrikt.

______________________________________________________________

Genom att familjerna investerar det ekonomiska bidraget från Kids of Ugandas familjestödsprogram i diverse projekt som exempelvis djurhållning – där höns, kor och getter genererar ägg, kycklingar och mjölk att antingen sälja eller äta, eller i företag som på längre sikt genererar en säker inkomst åt familjen, har Kids of Uganda fått bevittna många framgångshistorier likt dessa. Allt detta har varit möjligt tack vare stödet från våra fantastiska sponsorer.

 

Bli sponsor hos oss och få möjlighet att följa med och bidra till att en familj når sin fulla potential! För att läsa mer om vad ett sponsorskap hos Kids of Uganda innebär, läs mer här.

 

Tack för Ditt stöd.
/Kids of Uganda

VILL DU PRAKTISERA I UGANDA UNDER HÖSTTERMINEN 2019?

Nu kan vi med glädje meddela att vi söker tre praktikanter i Uganda som kan hjälpa oss att stödja och vidareutveckla Kids of Uganda och systerorganisationen Kids Foundation Uganda. En praktik är den perfekta möjligheten att få värdefull erfarenhet från en NGO.

 

Praktikperioden är planerad för höstterminen 2019. Sista ansökningsdag är den 30 april. Du kommer vara stationerad vid vårt kontor i Mbale i östra Uganda. Praktiken innebär också dagsresor till närliggande distrikt, ibland flera gånger i veckan.

 

Som praktikant är du en nyckelperson i arbetet med att utveckla verksamheten och driva organisationens arbete framåt. Du blir mycket insatt i organisationernas arbete och kommer att arbeta tillsammans med Kids of Ugandas styrelse i Sverige och Kids Foundation Ugandas personal och styrelse i Uganda. Du kommer arbeta med frågor som är typiska för NGO-arbete över hela världen, vilket speciellt passar dig som vill jobba med bistånd och utvecklingsfrågor i framtiden.

 

Som person är du är självständig, initiativrik, utåtriktad och flexibel, du tar dig an arbetsuppgifter med entusiasm och glädje. Du har lätt för att samarbeta med din omgivning och är inte rädd för att hugga i där det behövs. Utöver de specifika önskemålen för varje praktikplats så ser vi det som meriterande om har ett intresse för mänskliga rättigheter, fattigdomsreducering och relaterade frågor.

På bilden: Två av våra tidigare praktikanter, Ivar och Anneli.

 

Praktikplats 1: Socialt arbete inom familjestödsprogrammet

Praktikplatsen innebär:
 Stötta utvecklingen av verksamheten med fokus på barns rättigheter
 Delta i det dagliga arbetet med familjestödsprogrammet
 Assistera personalen i materialinsamling till sponsorrapporter
 Arrangera workshops för familjerna i familjestödsprogrammet

Vi söker dig som har ett stort intresse för barns utveckling och socialt arbete. Vi ser det som en
fördel om du har erfarenhet inom om barns rättigheter, arbete med sociala frågor eller är
socionomstudent.

 

Praktikplats 2: Organisationsstrategi och organisationsutveckling

Praktikplatsen innebär:
 Stötta utvecklingen av organisationerna med fokus på barns rättigheter
 Utveckla och ta fram riskanalyser och handlingsplaner
 Hjälpa styrelsen i systerorganisationen Kids Foundation Uganda med olika uppgifter
 Vara behjälplig i utförande av uppgifter delegerade från Kids of Ugandas styrelse

Vi söker dig brinner för utvecklingsfrågor. Vi ser gärna att du är har ett stort intresse för
organisationsfrågor och tycker det är viktigt med struktur. Vi ser det som en fördel om du genomför
en utbildning inom statsvetenskap eller liknande och om du har ett intresse för de frågor som Kids of
Uganda arbetar med.

 

Praktikplats 3: Media och marknadsföring

Praktikplatsen innebär:
 Producera foto- och videomaterial från verksamheten i Uganda
 Producera innehåll och uppdatera blogg och sociala media-kanaler
 Skriva pressmeddelanden och nyheter för att öka Kids of Ugandas synlighet i svenska medier
 Jobba för att attrahera och identifiera nya sponsorer, givare och företag
 Sammanställa material till presentationer

Vi söker dig som är en kompetent fotograf och har goda kunskaper i bild- och videoredigering. Vi ser
gärna att du är en god skribent och har goda kunskaper i sociala medier. Praktikplatsen passar dig
som genomför en utbildning inom kommunikation eller en utbildning inom globala studier,
statsvetenskap eller liknande med inriktning på media och kommunikation.
Det är viktigt för oss att rättighetstänk präglar vår marknadsföring och sponsorrapportering. Därför
ser vi det som en fördel om du har erfarenhet av barns rättigheter.

 

GENERELL INFORMATION

Praktikplatserna är oavlönade, omfattar vårterminen och genomförs på heltid. Du står själv för resekostnader till och från placeringen, kost och logi, försäkring, visum och vaccinationer. Du ordnar själv med logi men vi kan ge förslag på platser där tidigare praktikanter har bott.
På många universitet har skolan en försäkring som täcker dig under din placering. Du behöver skicka in ett utdrag ur brottsregistret när du fått besked att du blivit antagen.

 

OM KIDS OF UGANDA

Kids of Uganda är en ideell förening som har sin bas i Sverige. I samarbete med vår systerorganisation Kids Foundation Uganda ger vi utsatta barn i östra Uganda en chans till trygghet och en ljusare framtid. Sedan starten 2012 har vi vuxit snabbt och idag stöttar vi över 150 barn genom vårt familjestödsprogram. Vårt fokus är att tillgodose barns rättigheter till en trygg uppväxt med skolgång och en kärleksfull familj.

 

Du söker platsen genom att maila CV och personligt brev till info@kidsofuganda.com senast 30:e april. Specificera vilken eller vilka av praktikplatserna du söker. Hör gärna av dig om du har frågor. Vi ser fram emot din ansökan!

Kids of Ugandas höst

Då var sommaren förbi och det är dags att köra igång den andra delen av Kids of Ugandas verksamhetsår! Detta kickstartades med en höstkonferens för medlemmarna i den svenska styrelsen. Helgen den 16-17 september höll vi till i Zinzinos lokaler i Göteborg där vi bland annat diskuterade om hur styrelsens arbete samt processer ska effektiviseras och om hur vi kommunicerar inom organisationen. Dessutom uppdaterade Kids of Uganda sin korruptionspolicy för att samtliga representanter för organisationen ska känna sig trygga om en sådan situation uppstår.

 

En sommar med Hallifornia och Kulturkalas

Under sommaren har vi medverkat på festivalen Hallifornia den 20-21/7 i Varberg samt på Göteborgs Kulturkalas den 19-20/8. Hallifornia och Varberg bjöd på strålande solsken, och våra representanter var på plats för att dela ut flyers, informera om Kids of Ugandas arbete samt försäljning av våra fina KoU-armband. På Göteborgs Kulturkalas erbjöd vi dessutom aktiviteter för barnen. Våra pussel, spel och pyssel där barnen själva fick tillverka ansiktsmasker med djurmotiv visade sig vara mycket populärt!

 

Nya fantastiska praktikanter i Uganda

Kids of Uganda har just nu två stycken fantastiska praktikanter på plats i Bubulo, som arbetar tillsammans med vår personal och styrelse för att ta Kids of Uganda till nya höjder. Ivar Josefsson arbetar främst med att förbättra vår verksamhetsstrategi och marknadsföring, medan Anneli hjälper till och vidareutvecklar familjestöds-programmet. För att läsa mer om vad de gör för organisationen, samt få en inblick i hur vardagen i Uganda ser ut för en praktikant kan ni följa dem i vår blogg eller på Instagram.

 

Viktiga Barnhemskollen.se

Vi vill även uppmärksamma lanseringen av Barnhemskollen.se, ett initiativ av Erikshjälpen, Childhood samt NMT – Nationellt Metodstöd mot Prostitution och Människohandel:

“Över åtta miljoner barn i världen uppskattas bo på barnhem. De flesta som skänker pengar och tid till barnhem är inte medvetna om att runt 80 procent av barnen på barnhem har minst en förälder i livet och att stöd till barnhem kan bidra till att separera barn från sina familjer i onödan. De flesta är heller inte medvetna om att stödet kan ske på bekostnad av hjälp till familjer som vill kunna ta hand om sina barn, då resurser hellre satsas på att bygga och driva barnhem.”

Vi vill gärna uppmärksamma konceptet, och tankesättet, då det ligger i linje med Kids of Ugandas värderingar och arbetssätt, som inte minst speglas i vårt familjestödsprogram. Vars huvudsyfte är att låta barn växa upp i familjer istället för på barnhem.

 

Härnäst: MR-dagarna i Jönköping 9-11 november

Den 9-11 november är det dags för Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping, Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Kids of Uganda har fått möjligheten att hålla ett seminarium lördagen den 11/11 kl. 14.30 om hur organisationen vi arbetar med just rättigheter, både mänskliga i allmänhet och mer specifikt för kvinnor och barn. Seminariet är gratis så om ni har vägarna förbi Jönköping är ni mer än välkomna att lyssna! För att läsa mer om MR-dagarna kan ni klicka er in på deras hemsida.


Ha en fantastisk höst nu allihopa, så hörs och ses vi snart igen!

/Kids of Ugandas styrelse

Kvinnokraft inför Mors Dag den 28 maj

Den 28 maj är det Mors Dag här i Sverige, och vi på Kids of Uganda vill såklart hylla alla fantastiska mödrar! Vi har tidigare skrivit om korruptionen och kvinnors rättigheter i Uganda (läs här) och idag, vill vi uppmärksamma ugandiska kvinnor på arbetsmarknaden. För en kvinna med barn, vare sig det handlar om biologiska eller ej, är det en betydande, och i vissa fall även en avgörande faktor för barnens uppväxt.

 

 

Mammans möjligheter lägger grunden för barnens framtid
Kids of Uganda anser att barns rättigheter är lika med kvinnors rättigheter, och genom att stärka mammors position i det ugandiska samhället så stärker vi även barnen. Kids of Uganda tror att en kvinnas position kan stärkas genom hjälp-till-självhjälp där vi, genom familjestödsprogrammet, specifikt projektstöd och workshops inom t.ex. företagande, bidrar med verktyg för att kvinnor självständigt ska kunna starta upp en verksamhet som långsiktigt genererar en stabil och hållbar inkomst till familjen.

 

 

Kvinnor på arbetsmarknaden i Uganda
Ugandas grundlag fastställer alla barns rätt till att gå den sjuåriga grundskoleutbildningen, men trots detta är det många barn som aldrig ens börjar skolan. Majoriteten av de barn som går i skolan är pojkar, och av flickorna är det endast hälften som avslutar sin utbildning. Detta eftersom kvinnorna ofta anses vara behövda i hemmet och i jordbruket. Självklart finns det även kvinnor som utbildar sig och gör karriär i Uganda, framförallt i städerna där utvecklingen är mer framväxande, men på landsbygden är det snarare ett undantag än en regel.

Eftersom det är fler män än kvinnor som utbildar sig är läskunnigheten högre hos män än hos kvinnor, vilket gör att det är männen som officiellt ansvarar över familjens ekonomi och eventuell affärsverksamhet. Kvinnorna ägnar sig åt hem och jordbruk, där de börjar att hjälpa till redan som barn. Studier visar dock på att i utvecklingsländer som Uganda är det oftast kvinnan eller mamman i familjen som handlar och lagar mat, införskaffar kläder och skolböcker samt betalar skolavgifter och hushållets räkningar. Svart på vitt är det alltså kvinnan i familjen som administrerar familjens ekonomi. Detta vill Kids of Uganda lyfta fram och uppmuntra genom att ge dessa kvinnor rätt verktyg som de i framtiden kan använda på arbetsmarknaden.

 

 

Workshops för att stärka kvinnligt företagande
Tidigare i år, den 29:e april, anordnade Kids of Uganda en workshop i Bubulo, Uganda. Temat för denna var ”women empowerment” med inriktning på att stärka kvinnligt entreprenörskap och ekonomisk självständighet. Vid workshopen närvarade 130 personer, vilket Kids of Uganda anser vara en mycket framgångsrik deltagarsiffra! Detta engagemang bekräftar behovet och nyfikenheten av mer kunskap gällande kvinnors socioekonomiska utveckling.

Workshopen inleddes med att de deltagande fick berätta om respektive förväntningar på dagen. Kvinnorna såg bland annat fram emot att:

 

 • få mer kunskap om utveckling och upprätthållande av verksamheter,
 • öka informationen om kvinnligt entreprenörskap och självständighet,
 • få kunskap om tillvägagångssätt för finansiella investeringar,
 • få mer information om Kids of Uganda och hur de kan dra nytta av oss

 

Under dagen diskuterades vikten av att öka kvinnligt entreprenörskap då det stärker social, ekonomisk och politisk makt hos kvinnor när de får möjlighet att medverka i beslutsfattande positioner, vilket i sin tur gynnar kvinnors rättigheter. Exempel på ”women empowerment” som diskuterades under dagen var:

 

 • kvinnans rätt till att veta sitt själv-värde och en känsla av respekt och stolthet,
 • kvinnans rätt till ha kontroll över sitt liv, både privat, i samhället och på arbetsplatsen,
 • lika rättigheter för kvinnor gällande social status samt social och ekonomisk rättvisa,
 • kvinnans rätt till lika arbetsmöjligheter utan könsdiskriminering,
 • och slutligen; en kvinnas rätt till att göra sin röst hörd.

 

Ge bort en plats till Kids of Ugandas entreprenör-workshop för mammor
Kids of Ugandas arbete med workshops har visat sig vara ett mycket framgångsrikt och uppskattat tillvägagångssätt för att nå ut till målgruppen och skapa medvetenhet. Kids of Uganda kommer därför i samband med Mors Dag att arrangera ännu en workshop i Bubulo, denna gång specifikt för mammor. Temat för workshopen kommer även den vara kvinnligt entreprenörskap.

För 100 kronor ger du en mamma möjlighet att lära sig mer om ekonomi och entreprenörskap, något som blir en tillgång för hela familjen på lång sikt. Här kan du köpa gåvan, du får även ett gåvobevis skickat till dig som du antingen kan behålla eller ge bort.


Massa kärlek till alla fantastiska mödrar därute!

Kids of Uganda fyller fem!

Maj månad är här och i år är det fem år sedan Kids of Uganda grundades! Från att 2012 bestå av ett familjehem för sju föräldralösa barn, stödjer vi idag, fem år senare, över 200 barn i ett långsiktigt utvecklingsprogram för familjer.

Om ni vill läsa mer om hur starten för Kids of Uganda såg ut kan ni klicka er in på Cecilias blogg och bläddra bakåt till bloggens begynnelse. Om inte, så har vi gjort en liten sammanfattning för att uppmärksamma Kids of Ugandas utveckling under dessa fem år nedan.

 

 

Det femåriga familjestödsprogrammet
Kids of Ugandas värderingar baseras på långsiktighet, ansvarsfullt stöd och fokus på barns bästa, vilket ligger till grund för organisationens familjestödsprogram. För att läsa mer om familjestödsprogrammet och vad det innebär, klicka här.

Innovativa metoder för utveckling
Kids of Ugandas innovativa förhållningssätt till utveckling speglas främst i arbetet med systemet cash transfers, vilket innebär att vi som organisation varje månad bidrar med en viss summa pengar som den familj vi stöttar får investera valfritt. Kids of Uganda ställer inga krav på hur pengarna ska användas eller kontrollerar hur de förvaltas, utan systemet bygger på utbildning och coaching, samt förtroende från samtliga parter. Ett tillvägagångssätt som utvecklats tillsammans med lokala experter, och de människor som behövt stöd. Att kontinuerligt lyssna och förändra därefter tror vi har gjort organisationen innovativ, och framgångsrik.

 

 

Barns rättigheter är lika med kvinnors rättigheter
Kids of Uganda arbetar alltid med barns rättigheter i fokus, och då kvinnorna oftast tar hand om barnen lägger deras möjligheter grunden för barnens framtid. Därför arbetar Kids of Uganda också med att stärka kvinnors position i det ugandiska samhället. Även detta tror vi uppnås med hjälp-till-självhjälp där vi, genom familjestödsprogrammet, specifikt projektstöd och workshops inom t.ex. företagande, bidrar med verktyg för att självständigt kunna starta upp en verksamhet som långsiktigt genererar en stabil och hållbar inkomst.

Skillnad på riktigt
Självklart vill vi även bjuda på några solskenshistorier om vad barnen och familjerna har uppnått genom stöd av Kids of Uganda. Här och här kan ni bland annat läsa om hur Kids of Uganda räddade Ivan som lämnades att dö i ett övergivet hus.

Den familj som lade grunden till idén om familjestödsprogrammet är Patricia och hennes mormor. Patricia hittades på en trappa när hon var nyfödd, och hennes mormor tog hand om henne som sin egen och ville inte lämna bort henne trots sin ekonomiskt besvärliga situation. Här kan ni läsa mer om hur Kids of Uganda har hjälpt Patricia.

När Kids of Uganda för första gången träffade Jacob bodde han själv med sin sjuka mamma som inte klarade av att ta hand om honom. Vid bara ett par års ålder fick han leta efter mat själv, och han kunde varken prata eller knappt gå. Idag är Jacob världens goaste och gladaste unge, allt tack vare personalen på Kids of Uganda. Här kan du läsa mer om Jacobs första tid på familjehemmet, och här kan du läsa mer om hans utveckling.

 

Vi tycker att det ska bli spännande att se vad framtiden har att erbjuda när det gäller Kids of Ugandas utveckling, och vi hoppas såklart att ni vill följa med oss i minst fem år till.

/Kids of Uganda

Internationella Kvinnodagen: Korruption och kvinnors rättigheter i Uganda

Idag, den 8 mars, är det den Internationella Kvinnodagen. Den dag på året som uppmärksammar global jämställdhet och kvinnors rättigheter. För oss på Kids of Uganda är detta en dag precis som resten av årets 364 dagar, eftersom vi anser att kvinnors rättigheter är lika med barns rättigheter. Men självklart vill vi fira att kvinnors rättigheter blir extra uppmärksammade just idag och detta i samband med ett annat aktuellt tema; korruption, och genom detta titta närmre på vilken inverkan korruptionen i Uganda har på samhällets kvinnor.

 

 

Korruption i Uganda

Korruption är ett problem i flera utvecklingsekonomiska samhällen och kan beskrivas som ett tillstånd som uppkommer när offentlig makt missbrukas för privat vinstsyfte. Detta sker oftast då personer i högt uppsatta förtroendeställningar utnyttjar sin makt för att själva dra nytta av fördelar, som att till exempel acceptera mutor från personer i en utsatt position.

Den största grundorsaken till korruption i Uganda är dåliga arbetsvillkor och löner, vilket gör att anställda behöver dryga ut kassan med exempelvis mutor. Och det är detta som sluter den onda cirkeln; så länge som korrupta handlingar kommer att vara fördelaktigt för vissa kommer korruptionen vara svår att bekämpa.

Trots införandet av en anti-korruptionslag år 2009, samt upprättande av en antikorruptionsdomstol och institutioner för bekämpning av korruption är det bristande politiska intresset utbrett på alla nivåer i landet. Detta medför att korruptionsbekämpningen i praktiken behandlas som en lågprioritet.

 

 

Kvinnors rättigheter i Uganda

Gällande kvinnors rättigheter är Uganda ett framväxande land i jämförelse med liknande utvecklingsekonomiska samhällen. Den ugandiska grundlagen innefattar lagar mot könsdiskriminering och den internationella konventionen gällande avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor har accepterats av den ugandiska regeringen. Dessutom har regeringen avsatt 30 procent av parlamentsledamöterna för kvinnor och samtliga distrikt har minst en kvinnlig representant i parlamentet.

Vad gäller ugandiska kvinnors sociala säkerhetsnät är dock Ugandas barn- och mödradödlighet fortfarande en av de högsta i Afrika. Detta kan bero på att Uganda är ett av de länder med högst födelsetal i världen där nästan 60 procent av förlossningarna sker i hemmet. I genomsnitt föds 6,7 barn per kvinna eftersom abort fortfarande inte är tillåtet enligt lag. År 2010 stiftades lagar mot våld i hemmet samt förbud mot kvinnlig könsstympning.

 

 

Hur påverkas kvinnorna av korruptionen?

Så, trots att Uganda på många sätt går framåt i utvecklingen när det gäller kvinnors rättigheter har kvinnor fortfarande en mer utsatt position än män i samhället, främst när det gäller de sociala faktorerna. Männen är de som sitter på de högre politiska och beslutsfattande positionerna och blir därmed dem som praktiserar den så kallade ”high-level” korruptionen. Detta gör att ekonomisk och social utveckling förhindras, vilket gör frågor om kvinnors rättigheter blir ännu mer åsidosatta.

 


Hur jobbar Kids of Uganda för att skapa bättre förutsättningar?

Kids of Uganda strävar mot att skapa ett så jämställt samhälle som möjligt för barnen att växa upp i. Detta genom att bland annat investera i kvinnors utbildning och affärsidéer. Målet är att skapa en hållbar situation där kvinnor kan vara självständiga och utvecklas. Dessutom har alla som jobbar inom organisationen ständigt den pågående korruptionen i åtanke och undviker användandet av mutor till det yttersta. Vilket har resulterat i att det är något som vi hittills aldrig har behövt använda.

Ha en fantastisk dag allihopa. Och kom ihåg, framtiden är kvinnlig!

 

Vill du bli sponsor i vårt familjestödsprogram?

Ännu ett år har gått och mycket har hänt hos oss på Kids of Uganda. En ny styrelse har tillträtt med en härlig energi och höga ambitioner för organisationen inför det kommande året, och vi hoppas såklart att ni vill vara en del av det!

Styrelsen vill först och främst ge ett stort tack till tidigare sponsorer. Tillsammans har vi gjort skillnad och ert bidrag är oersättligt. Nu söker Kids of Uganda återigen nya sponsorer för att ge stöd åt ytterligare familjer. Men vad innebär det att vara sponsor åt Kids of Uganda? Vilka skillnader gör ert bidrag?

 

 

Att vara familjesponsor till Kids of Uganda innebär att familjerna som omfattas av familjestödsprogrammet i Uganda får ett ekonomiskt bidrag varje månad under två års tid. Detta bidrag ska familjerna investera i projekt som sedan ska generera pengar till hushållet ur ett långsiktigt perspektiv. Familjestödsprogrammet har visat sig vara mycket effektivt, och vi på Kids of Uganda kan idag stolt berätta om hur våra fantastiska familjer efter två år har investerat i en trygg framtid tack vare ekonomiska bidrag. Kids of Ugandas socialarbetare har rapporterat om familjernas framgångar och hur samtliga familjer inte bara har uppskattat det ekonomiska stödet, utan även den handledning och uppföljning som de erbjuds. Med hjälp av familjesponsorer har samtliga familjer fått möjlighet att starta upp projekt som genererar pengar till hushållet, både nu och i framtiden!

 

Till exempel har en av familjerna efter två år i familjestödsprogrammet gått från att i bästa fall ätit ett mål mat om dagen till att idag äta tre mål mat per dag! Dessutom har familjen haft råd med att köpa skolmaterial till barnen, som nu orkar gå till skolan och lära sig, mätta och fyllda av energi.

 

 

En annan av familjerna som omfattas av programmet var vid det första mötet med Kids of Uganda helt beroende av familjens egna jordbruk. Vid ett eventuellt överskott kunde familjen sälja det som de själva inte behövde. Vid en dålig skörd genererade det ingen inkomst alls. Kvinnan i familjen, vars ansvar omfattade både två stycken syskonbarn, hennes egna barn och hennes sjuka svärmor, hade inte råd med varken skolutgifter eller medicin. När familjen blev en del av familjestödsprogrammet investerade de bidraget i getter, höns och kor, vilket de nu försörjer sig på. Barnen får gå i skolan och familjen har råd med mediciner, allt tack vare våra fantastiska sponsorer.

 

 

Vill du vara familjesponsor eller veta mer om vårt familjestödsprogram? Läs mer här eller skicka ett mail till matilda.dooley@kidsofuganda.com med titel ’Bli sponsor’.

Tack igen, tillsammans gör vi skillnad!