Nyheter

Sök till Kids of Ugandas arbetsgrupper och styrelse!

Vill du göra ‘något’ men har svårt att landa i vad just du kan bidra med? Vill du lära dig mer om Uganda, utvecklingsfrågor och styrelsearbete? Då kan ett engagemang i Kids of Ugandas arbetsgrupper och styrelse vara precis vad du letar efter!

Inför år 2020 letar Kids of Uganda efter drivna individer som vill vara en del av en liten och modern välgörenhetsorganisation i ständig utveckling. Som en del av arbetsgrupperna och styrelsen under 2020 kommer du få vara med och utveckla vår verksamhet, lära dig massor och förstås ha roligt på kuppen! 

Vi söker dig som är över 18 år (ingen övre åldersgräns finns!), gillar att samarbeta med andra och är villig att ta ett ansvar för föreningen och sin roll. Det är inte nödvändigt att du har besökt Uganda och du behöver inte ha tidigare erfarenhet av internationellt arbete eller välgörenhet. 

Vi är i stor utsträckning en digital organisation. Vi håller våra möten via Skype och samarbetar i molnet genom Google Drive. Utöver det träffas vi fysiskt två eller tre gånger per år.  

Räkna med att arbetet med Kids of Uganda kommer uppta i genomsnitt 10 timmar per månad, varav ca 3 timmar är möten i helgrupp eller med arbetsgruppen, och ca 7 timmar upptas av eget arbete. Utöver detta tillkommer våra fysiska träffar. 

Under 2020 kommer vi att ha tre arbetsgrupper: 

 • Organisation, administration och ekonomi (5 personer)
 • Verksamhet och relation (4 personer)
 • Kommunikation, marknad och sälj (4 personer)


Två eller tre personerna i varje arbetsgrupp kommer också att delta i Kids of Ugandas styrelse.
 

Hur ansöker jag?

Du ansöker med ditt CV och en kort motivering till varför du vill engagera dig i just Kids of Uganda, och vad du tror skulle vara din största tillgång till verksamheten.

Skicka CV och en kort motivering till valberedningen@kidsofuganda.com. Uppge också vilken/vilka arbetsgrupp(er) du skulle kunna tänka dig engagera dig i och om du har önskemål på en eller flera specifika roller. Specificera gärna om du också är intresserad av att vara medlem i Kids of Ugandas styrelse. 

Sista ansökningsdag är den 30 november.

Alla är välkomna att söka! 

Känns det övermäktigt när du läser igenom beskrivningarna? Var inte orolig! Du får en överlämning och introduktion från personen som tidigare ansvarat för ”ditt” område. Du kommer ha en kontinuerlig dialog med din grupp och får stöttning i alla uppgifter från de andra arbetsgruppsmedlemmarna. Att vara med i arbetsgrupperna handlar också om att lära sig! 

Observera att rollbeskrivningarna inte är huggna i sten. Känner du att du skulle passa perfekt i en roll bortsett från en specifik punkt? Eller känner du att du står mitt emellan två roller? Skriv det i din ansökan! Kontakta gärna valberedningen@kidsofuganda.com för frågor.

Arbetsområden

Arbetsområde 1: Organisation, administration och ekonomi


Den här gruppen leder Kids of Ugandas arbete framåt i samarbete med vår systerorganisation Kids Foundation Uganda i Uganda. Gruppen administrerar arbetet och har ansvar för vår ekonomi och redovisning. De olika rollerna passar ypperligt för dig som arbetar med, pluggar eller är intresserad av t.ex. företagsekonomi, HR, organisation, utveckling, administration eller ekonomi. Vi ser gärna också sökande med andra erfarenheter! 

Arbetsgruppen består av fem roller:

HR- och organisationsansvarig: 

 • Ansvarar för samarbetet med vår partner i Uganda, Kids Foundation Uganda.
 • Ansvarar för Kids of Ugandas styrelse, arbetsgrupper och våra tre medarbetare i Uganda
 • Ansvarar för våra tre medarbetare i Uganda 
 • Handleder praktikanter
 • Vanligtvis är den här personen också Kids of Ugandas styrelseordförande, vilket innebär att sammankalla till och leda styrelsemöten


Ekonomiansvarig med fokus på Sverige: 

 • Ansvarar för föreningens budget  
 • Ansvarar för föreningens redovisning
 • Ansvarar för ekonomisk rapportering och uppföljning 
 • Ansvarar för och utför in- och utbetalningar i Sverige
 • Vanligtvis är den här personen också kassör i Kids of Ugandas styrelse


Ekonomiansvarig med fokus på Uganda:

 • Ansvarar för och utför överföringar till vår samarbetspartner Kids Foundation Uganda
 • Är kontaktperson gällande ekonomiska frågor med Kids Foundation Ugandas personal 
 • Ansvarar för budget för programmen i Uganda 


Bidrags- och utvecklingsansvarig: 

 • Ger rekommendationer på hur organisationen bör utvecklas och leder utvecklingsarbetet framåt
 • Ansvarar för bidragsansökningar för projekt och rapportering av projekt
 • Skriver och implementerar policys i organisationen


Administrations- och medlemsansvarig 

 • Ansvarar för möteshandlingar, beslutsunderlag och protokoll
 • Administrerar webbshopen 
 • Ansvarar för arbetsdokument och intern kommunikation 
 • Har hand om medlemsregister och medlemskommunikation

 

Arbetsområde 2: Verksamhet och relation


Verksamhets – och relationsgruppen arbetar nära vår personal och har kontinuerlig kontakt med verksamheten i Uganda. Här söker vi er som vill vara med och utveckla vår verksamhet på plats, med fokus på familjestödsprogrammet. Relationsrollerna har ansvar för kontakt med våra familjesponsorer och månadsgivare. En av föreningens viktigaste uppgifter är att vara transparenta gentemot våra sponsorer och värna om våra familjers integritet. De som väljer att stötta en familj genom oss ska därför alltid få bästa möjliga bemötande och familjen ska visas största möjliga respekt. Här söker vi er som har en hög känsla för etik och är bra på att uttrycka er i skrift. De olika rollerna passar ypperligt för dig som arbetar med, pluggar eller är intresserad av t.ex. global utveckling, mänskliga rättigheter eller kommunikation. Vi ser gärna också sökande med andra erfarenheter!

Arbetsgruppen består av fyra roller:

Programansvarig 

 • Har det övergripande ansvaret för verksamheten i Uganda och de program som vi har tillsammans med Kids Foundation Uganda, där familjestödsprogrammet är en del
 • Ansvarar för verksamhetsutveckling, t.ex. genom att sätta upp mål för verksamheten 
 • Utför löpande uppgifter med koppling till verksamheten, t.ex. stöttar medarbetarna vid utförande av workshops i Uganda och tar in underlag för skolkostnader 
 • Har en kontinuerlig dialog med våra medarbetare i Uganda 


Familjestödsansvarig

 • Ansvarar tillsammans med våra medarbetare för att koordinera när en ny familj kan börja få stöd 
 • Läser månadsrapporterna om varje familj och ger feedback till våra medarbetare
 • Ansvarar för att familjestödsprogrammets dokumentation hålls ordnad


Relationsansvarig (2 poster)

 • För en dialog med våra familjestödssponsorer och månadsgivare, t.ex. genom att skriva sponsorbrev om varje familj två gånger per år
 • För register över våra befintliga sponsorer


Arbetsområde 3: Kommunikation, marknad och sälj 


Den här gruppen arbetar för att sprida vetskapen om vårt arbete i olika medier. Gruppen har en viktig uppgift i att samla in ekonomiska medel som gör att organisationen kan fortsätta bedriva arbetet i Uganda och att värva nya sponsorer i form av företag, privatpersoner, skolor och föreningar. De olika rollerna passar ypperligt för dig som arbetar med, pluggar eller är intresserad av t.ex. kommunikation, grafisk design, webb, sociala medier, marknadsföring eller sälj. Vi ser gärna också sökande med andra erfarenheter!

Arbetsgruppen består av fyra roller: 


Webb- och kommunikationsansvarig 

 • Ansvarar för att innehåller på hemsidan är aktuellt och att bloggen uppdateras med bilder och content 
 • Ansvarar för presentationen av organisationen i media 
 • Ser till att vi har en kommunikationsstrategi som ligger i linje med våra värderingar, vårt syfte och våra målsättningar
 • Håller Facebook, Instagram, Linkedin och eventuella andra kanaler uppdaterade med relevant och engagerande material


Marknadsföringsansvarig (B2C)

 • Ansvara för grafisk profil 
 • Utformar och framställer informationsmaterial och marknadsföringsmaterial 
 • Utför kampanjer i våra kanaler, t.ex. julkampanjer
 • Ansvarar för marknadsföring via email och sociala medier 
 • Ansvarar för nya produkter i webbshopen samt att marknadsföra dessa produkter


Säljansvarig (B2C)

 • Formulerar en säljstrategi med fokus på B2C
 • Ansvarar för rekrytering av nya månadsgivare och familjestödssponsorer i form av privatpersoner
 • Ansvarar för engångsbidrag från privatpersoner 

 

Företagsansvarig (B2B)

 • Har ett övergripande ansvar för att värva nya sponsorer i form av företag och föreningar
 • Ansvarar för engångsbidrag från företag och föreningar
 • Ansvarar för kommunikation med befintliga företagssponsorer 
 • Ansvarar för CSR-projekt


Varmt välkommen med din ansökan! Ansök senast 30 november till valberedningen@kidsofuganda.com.

Vill du praktisera i Uganda under vårterminen 2020?

Vi kan med glädje meddela att vi söker tre praktikanter i Uganda som kan hjälpa oss att stödja och vidareutveckla Kids of Uganda och systerorganisationen Kids Foundation Uganda. En praktik är den perfekta möjligheten att få värdefull erfarenhet från en NGO.

 

Praktikperioden är planerad för vårterminen 2020. Sista ansökningsdag är den 3:e november. Du kommer vara stationerad vid vårt kontor i Mbale i östra Uganda. Praktiken innebär också dagsresor till närliggande distrikt, ibland flera gånger i veckan.

 

Som praktikant är du en nyckelperson i arbetet med att utveckla verksamheten och driva organisationens arbete framåt. Du blir mycket insatt i organisationernas arbete och kommer att arbeta tillsammans med Kids of Ugandas styrelse i Sverige och Kids Foundation Ugandas personal och styrelse i Uganda. Du kommer arbeta med frågor som är typiska för NGO-arbete över hela världen, vilket speciellt passar dig som vill jobba med bistånd och utvecklingsfrågor i framtiden.

 

Som person är du är självständig, initiativrik, utåtriktad och flexibel, du tar dig an arbetsuppgifter med entusiasm och glädje. Du har lätt för att samarbeta med din omgivning och är inte rädd för att hugga i där det behövs. Utöver de specifika önskemålen för varje praktikplats så ser vi det som meriterande om har ett intresse för mänskliga rättigheter, fattigdomsreducering och relaterade frågor.

På bilden: Två av våra tidigare praktikanter, Ivar och Anneli.

 

Praktikplats 1: Socialt arbete inom familjestödsprogrammet

Praktikplatsen innebär:
 Stötta utvecklingen av verksamheten med fokus på barns rättigheter
 Delta i det dagliga arbetet med familjestödsprogrammet
 Assistera personalen i materialinsamling till sponsorrapporter
 Arrangera workshops för familjerna i familjestödsprogrammet

Vi söker dig som har ett stort intresse för barns utveckling och socialt arbete. Vi ser det som en
fördel om du har erfarenhet inom om barns rättigheter, arbete med sociala frågor eller är
socionomstudent.

 

Praktikplats 2: Organisationsstrategi och organisationsutveckling

Praktikplatsen innebär:
 Stötta utvecklingen av organisationerna med fokus på barns rättigheter
 Utveckla och ta fram riskanalyser och handlingsplaner
 Hjälpa styrelsen i systerorganisationen Kids Foundation Uganda med olika uppgifter
 Vara behjälplig i utförande av uppgifter delegerade från Kids of Ugandas styrelse

Vi söker dig brinner för utvecklingsfrågor. Vi ser gärna att du är har ett stort intresse för
organisationsfrågor och tycker det är viktigt med struktur. Vi ser det som en fördel om du genomför
en utbildning inom statsvetenskap eller liknande och om du har ett intresse för de frågor som Kids of
Uganda arbetar med.

 

Praktikplats 3: Media och marknadsföring

Praktikplatsen innebär:
 Producera foto- och videomaterial från verksamheten i Uganda
 Producera innehåll och uppdatera blogg och sociala media-kanaler
 Skriva pressmeddelanden och nyheter för att öka Kids of Ugandas synlighet i svenska medier
 Jobba för att attrahera och identifiera nya sponsorer, givare och företag
 Sammanställa material till presentationer

Vi söker dig som är en kompetent fotograf och har goda kunskaper i bild- och videoredigering. Vi ser
gärna att du är en god skribent och har goda kunskaper i sociala medier. Praktikplatsen passar dig
som genomför en utbildning inom kommunikation eller en utbildning inom globala studier,
statsvetenskap eller liknande med inriktning på media och kommunikation.
Det är viktigt för oss att rättighetstänk präglar vår marknadsföring och sponsorrapportering. Därför
ser vi det som en fördel om du har erfarenhet av barns rättigheter.

 

GENERELL INFORMATION

Praktikplatserna är oavlönade, omfattar vårterminen och genomförs på heltid. Du står själv för resekostnader till och från placeringen, kost och logi, försäkring, visum och vaccinationer. Du ordnar själv med logi men vi kan ge förslag på platser där tidigare praktikanter har bott.
På många universitet har skolan en försäkring som täcker dig under din placering. Du behöver skicka in ett utdrag ur brottsregistret när du fått besked att du blivit antagen.

 

OM KIDS OF UGANDA

Kids of Uganda är en ideell förening som har sin bas i Sverige. I samarbete med vår systerorganisation Kids Foundation Uganda ger vi utsatta barn i östra Uganda en chans till trygghet och en ljusare framtid. Sedan starten 2012 har vi vuxit snabbt och idag stöttar vi över 150 barn genom vårt familjestödsprogram. Vårt fokus är att tillgodose barns rättigheter till en trygg uppväxt med skolgång och en kärleksfull familj.

 

Du söker platsen genom att maila CV och personligt brev till info@kidsofuganda.com senast den 3:e november. Specificera vilken eller vilka av praktikplatserna du söker. Hör gärna av dig om du har frågor. Vi ser fram emot din ansökan!

Kids of Uganda växer – nu är vi i stort behov av nya familjesponsorer!

Kids of Uganda växer och utvecklas. Med hjälp av vårt team på plats i Uganda har fler familjer identifierats som är i behov av stöd, men för att vi ska kunna hjälpa fler familjer behöver vi fler sponsorer!

 

Först och främst vill Kids of Uganda ge ett stort tack till våra tidigare och nuvarande sponsorer. Tillsammans har vi gjort skillnad och Ert bidrag är oersättligt. Sprid gärna ordet om Kids of Uganda och hjälp oss att få fler sponsorer så att vi kan ge stöd åt ytterligare familjer. Men vad innebär det egentligen att vara sponsor åt Kids of Uganda? Vilken skillnad gör ert bidrag?

 

Att vara familjesponsor till Kids of Uganda innebär att familjerna som omfattas av familjestödsprogrammet i Uganda får ett ekonomiskt bidrag varje månad under två års tid. Detta bidrag ska familjerna investera i projekt som sedan ska generera pengar till hushållet ur ett långsiktigt perspektiv. Familjestödsprogrammet har visat sig vara mycket effektivt, och vi kan idag stolt berätta om hur våra fantastiska familjer efter två år har investerat i en trygg framtid tack vare det ekonomiska bidraget. Våra socialarbetare på plats i Uganda har rapporterat om familjernas framgångar och hur samtliga familjer inte bara har uppskattat det ekonomiska stödet, utan även den handledning och uppföljning som de erbjuds. Tack vare sina familjesponsorer har samtliga familjer fått möjlighet att starta upp projekt som genererar pengar till hushållet – både nu och i framtiden!

Barnaskara med nya kläder

Är du intresserad av att vara familjesponsor eller vill du bara veta mer om vårt familjestödsprogram? Läs mer här eller skicka ett mail till camilla.davidsson@kidsofuganda.com med titel ’Bli sponsor’.

Du kan välja om du vill bidra med 250 eller 500 kronor per månad. Detta bestämmer du vid din första inbetalning.

 

Tack igen, tillsammans gör vi skillnad!

The Ugandan mother

On Sunday 26th of May it’s Swedish Mothers Day and we want to emphasize the Ugandan mother and her role in the family and in the Ugandan society. Ugandan mothers are some of the most hardworking mothers. Most of the women in Kids of Uganda’s Family Support Program are single mothers, and these mothers are able to send their children to school and provide for their daily basic needs. Mothers in Uganda have more responsibilities than the men of the house. When I asked about what makes the Ugandan mother special the most popular reply was that the Ugandan mother is an independent woman that works hard to ensure the wellbeing of her family and spreads happiness in a home with her love and support. The Ugandan mother is viewed as a symbol of strength because there is no task she cannot complete when determined.

 

Ugandan mothers are viewed as the glue that holds the family together. When we asked Ugandan children to speak on what makes their mother special, the reply was “my mother is not just my mother, she is also my teacher, nurse and friend, she is always there when I need her most and that’s why our bond is unbreakable”. In Uganda it is said that a Ugandan mothers love is shown through actions and not materialistic objects.

 

A regular day for a mother in Bubulo begins at 5:00 am. She wakes up very early to prepare the children for school and then leave for work. By 10:am they return home and tend to the choirs at home and prepares lunch. After lunch it’s time to go back to work or tend to other duties.

 

Because of high teenage pregnancy rates many Ugandan mothers enter motherhood at an early age and must learn about responsibilities very early and that’s why they considered as survivors. A Ugandan mother will do anything from cleaning homes as a maid to selling tomatoes on the street so that she can put food on the table. She is the family’s backbone.

 

Happy mothers day to all the fabulous mothers out there!

/Maria, Intern

 

FRAMGÅNGSHISTORIER

Kids of Ugandas familjestödsprogram löper i fem år med två inledande år av ekonomiskt stöd. Under de tre resterande åren i programmet, vilket vi benämner som ’fas två’, bidrar Kids of Uganda inte längre med ekonomiskt stöd, men våra socialarbetare besöker familjerna varje månad samt erbjuder kontinuerlig rådgivning, workshops och vägledning.

 

Vi vi självklart dela med oss av våra fantastiska framgångshistorier. Följande familjer har alla utvecklats och blivit framgångsrika och självständiga i fas två av familjestödsprogrammet. På grund av integritetsskäl är namnen fingerade och personerna heter egentligen något annat.

 

En engagerad mormor

Sarah är en mormor som tar hand om tre barn. Med det stöd Sarah fick av Kids of Uganda under de två första åren av familjestödsprogrammet investerade hon i en ko och flera getter. Sarah har lyckats behålla en stabil ekonomi även efter att det ekonomiska stödet upphörde och har säkerställt familjens inkomst genom investeringen i sina projekt. Sarah är mycket tacksam för organisationen och familjestödsprogrammet och har varit en engagerad medlem i organisationen, som medverkar vid varje möte och workshop.

 

Ensamstående sjubarnsmamma och en sann entreprenör

Esther, en ensamstående mamma till sju barn, är en annan inspirerande och framgångsrik förebild i familjestödsprogrammet. Efter att ha anslutit sig till familjestödsprogrammet har hennes situation förbättrats drastiskt till det bättre. Esther är en mycket driven kvinna och är väldigt mån om hennes barns välbefinnande. Med det ekonomiska stöd hon fick under de två första åren i familjestödsprogrammet investerade hon i ett flertal projekt. Hon äger några getter, grisar och en ko. Genom att spara en del av de pengar hon har tjänat från sina investeringar driver hon ett cateringföretag som säljer mat till distriktets kontorsarbetare distriktet.

 

Pappans entreprenörskap möjliggör sönernas skolgång

David är en ensamstående pappa som har två söner vars situation har förbättrats enormt sedan familjen anslöt sig till familjestödsprogrammet. David valde att investera bidraget i getter och boskap och han ägnar sig även åt grönsaksodling. David sålde några av hans getter och öppnade en butik, och med pengarna från sina investeringar kan hans söner gå skolan.

 

En ung och framgångsrik mamma

Allie är en ung kvinna som gav upp skolan för att ta hand om en pojke som har förlorat båda sina föräldrar. Allie är även gravid och väntar sitt första barn. Med det ekonomiska bidraget investerade hon i hönor och en ko samt öppnade en egen salong. Tack vare sin familjesponsor kunde Allie investera i en hållbar och långsiktig verksamhet, vilket gör att pojken kan gå i skolan.

Hållbara och långsiktiga investeringar resulterade i ett framgångsrikt företag

Karen är en ensamstående mamma med tre barn. Genom det ekonomiska bidraget i familjestödsprogrammet har hon investerat i både getter och kor samt några höns. Vinsten från hennes investeringar använde Karen åt att öppna ett skrädderi som hon lyckats driva framgångsrikt.

______________________________________________________________

Genom att familjerna investerar det ekonomiska bidraget från Kids of Ugandas familjestödsprogram i diverse projekt som exempelvis djurhållning – där höns, kor och getter genererar ägg, kycklingar och mjölk att antingen sälja eller äta, eller i företag som på längre sikt genererar en säker inkomst åt familjen, har Kids of Uganda fått bevittna många framgångshistorier likt dessa. Allt detta har varit möjligt tack vare stödet från våra fantastiska sponsorer.

 

Bli sponsor hos oss och få möjlighet att följa med och bidra till att en familj når sin fulla potential! För att läsa mer om vad ett sponsorskap hos Kids of Uganda innebär, läs mer här.

 

Tack för Ditt stöd.
/Kids of Uganda

Investera i en höna för en gladare påsk

Snart är det påsk och vad passar då bättre än att hjälpa en familj i Uganda med att investera i en eller flera höns?

 

Uppfödning av höns i Uganda är både en lönsam och prisvärd affär. Eftersom höns är hållbart och enkelt att hantera uppmuntrar gärna Kids of Uganda familjerna i familjestödsprogrammet att investera i just höns.

 

I Uganda är höns attraktiva eftersom de anses vara en delikatess för de flesta ugandier och ett hälsosammare alternativ till annat kött. En höna kan dessutom få upp till 15-20 kycklingar och en fullvuxen höna kan säljas för cirka 200 svenska kronor beroende på storlek och ras. Dessutom värper ju hönor ägg, och i Uganda kostar ett 24-pack ägg mellan 90 och 150 svenska kronor beroende på vart ifrån äggen kommer.

 

Investeringar i höns har visat sig vara ett framgångsrikt koncept då det både ökar en finansiell stabilitet och en långsiktig och hållbar säkerhet för hushållen.

 

För 100 kronor kan du bidra till att en familj i Uganda kan investera i en höna – en påskgåva som verkligen gör skillnad! Som tack får du ett gåvobevis per mail att skriva ut.

 

Klicka här för att komma till produkten i weshopen.

Glad påsk, och tack för ditt bidrag!

/Kids of Uganda

VILL DU PRAKTISERA I UGANDA UNDER HÖSTTERMINEN 2019?

Nu kan vi med glädje meddela att vi söker tre praktikanter i Uganda som kan hjälpa oss att stödja och vidareutveckla Kids of Uganda och systerorganisationen Kids Foundation Uganda. En praktik är den perfekta möjligheten att få värdefull erfarenhet från en NGO.

 

Praktikperioden är planerad för höstterminen 2019. Sista ansökningsdag är den 30 april. Du kommer vara stationerad vid vårt kontor i Mbale i östra Uganda. Praktiken innebär också dagsresor till närliggande distrikt, ibland flera gånger i veckan.

 

Som praktikant är du en nyckelperson i arbetet med att utveckla verksamheten och driva organisationens arbete framåt. Du blir mycket insatt i organisationernas arbete och kommer att arbeta tillsammans med Kids of Ugandas styrelse i Sverige och Kids Foundation Ugandas personal och styrelse i Uganda. Du kommer arbeta med frågor som är typiska för NGO-arbete över hela världen, vilket speciellt passar dig som vill jobba med bistånd och utvecklingsfrågor i framtiden.

 

Som person är du är självständig, initiativrik, utåtriktad och flexibel, du tar dig an arbetsuppgifter med entusiasm och glädje. Du har lätt för att samarbeta med din omgivning och är inte rädd för att hugga i där det behövs. Utöver de specifika önskemålen för varje praktikplats så ser vi det som meriterande om har ett intresse för mänskliga rättigheter, fattigdomsreducering och relaterade frågor.

På bilden: Två av våra tidigare praktikanter, Ivar och Anneli.

 

Praktikplats 1: Socialt arbete inom familjestödsprogrammet

Praktikplatsen innebär:
 Stötta utvecklingen av verksamheten med fokus på barns rättigheter
 Delta i det dagliga arbetet med familjestödsprogrammet
 Assistera personalen i materialinsamling till sponsorrapporter
 Arrangera workshops för familjerna i familjestödsprogrammet

Vi söker dig som har ett stort intresse för barns utveckling och socialt arbete. Vi ser det som en
fördel om du har erfarenhet inom om barns rättigheter, arbete med sociala frågor eller är
socionomstudent.

 

Praktikplats 2: Organisationsstrategi och organisationsutveckling

Praktikplatsen innebär:
 Stötta utvecklingen av organisationerna med fokus på barns rättigheter
 Utveckla och ta fram riskanalyser och handlingsplaner
 Hjälpa styrelsen i systerorganisationen Kids Foundation Uganda med olika uppgifter
 Vara behjälplig i utförande av uppgifter delegerade från Kids of Ugandas styrelse

Vi söker dig brinner för utvecklingsfrågor. Vi ser gärna att du är har ett stort intresse för
organisationsfrågor och tycker det är viktigt med struktur. Vi ser det som en fördel om du genomför
en utbildning inom statsvetenskap eller liknande och om du har ett intresse för de frågor som Kids of
Uganda arbetar med.

 

Praktikplats 3: Media och marknadsföring

Praktikplatsen innebär:
 Producera foto- och videomaterial från verksamheten i Uganda
 Producera innehåll och uppdatera blogg och sociala media-kanaler
 Skriva pressmeddelanden och nyheter för att öka Kids of Ugandas synlighet i svenska medier
 Jobba för att attrahera och identifiera nya sponsorer, givare och företag
 Sammanställa material till presentationer

Vi söker dig som är en kompetent fotograf och har goda kunskaper i bild- och videoredigering. Vi ser
gärna att du är en god skribent och har goda kunskaper i sociala medier. Praktikplatsen passar dig
som genomför en utbildning inom kommunikation eller en utbildning inom globala studier,
statsvetenskap eller liknande med inriktning på media och kommunikation.
Det är viktigt för oss att rättighetstänk präglar vår marknadsföring och sponsorrapportering. Därför
ser vi det som en fördel om du har erfarenhet av barns rättigheter.

 

GENERELL INFORMATION

Praktikplatserna är oavlönade, omfattar vårterminen och genomförs på heltid. Du står själv för resekostnader till och från placeringen, kost och logi, försäkring, visum och vaccinationer. Du ordnar själv med logi men vi kan ge förslag på platser där tidigare praktikanter har bott.
På många universitet har skolan en försäkring som täcker dig under din placering. Du behöver skicka in ett utdrag ur brottsregistret när du fått besked att du blivit antagen.

 

OM KIDS OF UGANDA

Kids of Uganda är en ideell förening som har sin bas i Sverige. I samarbete med vår systerorganisation Kids Foundation Uganda ger vi utsatta barn i östra Uganda en chans till trygghet och en ljusare framtid. Sedan starten 2012 har vi vuxit snabbt och idag stöttar vi över 150 barn genom vårt familjestödsprogram. Vårt fokus är att tillgodose barns rättigheter till en trygg uppväxt med skolgång och en kärleksfull familj.

 

Du söker platsen genom att maila CV och personligt brev till info@kidsofuganda.com senast 30:e april. Specificera vilken eller vilka av praktikplatserna du söker. Hör gärna av dig om du har frågor. Vi ser fram emot din ansökan!

The state of teenage pregnancies in rural Uganda

During my stay in Manafwa I made a friend that is a teenage mother, and this opened up a conversation about teenage pregnancies, its causes, consequences and the solutions to this problem.

 

The major cause of teenage pregnancy is the lack of guidance due to parents and guardians who are reluctant or do not understand the need to educate their teenagers about the vices and sexual reproductive behaviour. This leaves the teenagers not properly guided during their teenage years of growth, yet this is a crucial time whereby their cognitive, emotional and social skills mature. Through conversations with the towns people I got to find out that the issue of early marriages is contributing to the increase of teenage pregnancies. The main reason leading to early marriages is poverty, and parents in rural areas often marry off their teenage daughters in exchange for dowry and monetary gifts, through this many young girls end up getting defiled and as a result become pregnant. The parents would rather settle for money than reporting cases of rape to the police because they are afraid of losing on the dowry they are receiving from the men marrying their teenage daughters. So, one can say that the major causes of teenage pregnancies are poverty, lack of knowledge and irresponsible parents.

 

Many articles and reports have been written about this issue and the consequences that follow. According to Dr. Sophie Namasopo in an article published in the Ugandan news outlet Daily Monitor, more than 80 teen mothers deliver at her hospital of residence monthly and that these deliveries often come with complications like premature and still births, prolonged labour and fistula among others, adding that this is caused mainly because these girls’ bodies are not prepared to have children yet. Teenage pregnancies come with many other consequences than those named above such as sexually transmitted diseases, family planning challenges and unsafe abortions.

 

Most of these teenage mothers are from poor backgrounds and are unable to support themselves which means they have difficulties supporting their offspring in terms of needs like education, healthcare, shelter and food. This burden later leads to a continuous chain of poverty cycles. Teenage pregnancy also has proven to be a burden to communities and the government of Uganda especially in terms of expenditure in attempts to curb down the detrimental effects of teenage pregnancy on the lives of teenagers.

 

So, as an organisation what services are Kids of Uganda providing to help these teenage mothers and the community? Within our Family Support Program, we organize workshops where we educate women on safe sex, contraceptives, dangers of abortion and consent. If any teenage mother feel like she cannot take care of her child we can, through the Familty Support Program, support her in leaving the child with an adult relative instead of putting the child in an orphanage. We believe its better for the child to live with relatives, because living with family inserts family values and morals.

 

Our Family Support Program intervenes by ensuring the child safety with the relatives they are given to, and we also provide means for the child’s upkeep and educations. Kids of Uganda a are strong advocates for children’s right and that’s why we are in constant contact with local authorities when it comes to violations of any child’s rights.

 

/Maria, Intern Kids of Uganda

 

International women´s day in Uganda

On the 8th of March it’s International Women’s Day. We at the Kids Foundation Uganda/Kids of Uganda have chosen to focus on the Ugandan woman and how she celebrates this day and what women’s day means to her. But also what this day means to the nation of Uganda and how the Ugandan woman is celebrated for her contributions to the society.

In Uganda they celebrate Women’s Day through different themes every year; this year’s theme is empowering the woman through innovative approaches to social protection. Furthermore, this aimed towards reducing poverty amongst women, since women are those most affected by poverty in Uganda. The country has set a so-called women’s fund through which a collective of women can get funding and start projects that will be able to sustain them in the future. To find out more about Women’s Day, its significance and how it is celebrated, we interviewed some women that stood out to us in the Manafwa district. We had many incredible women to select from, but we could only choose a few. The women we decided to talk more in-depth with about this special day were Eunice Wasike and Zainabu Muyobo.

 

We visited Chairperson Eunice Wakise and
had the opportunity to see some of the projects.

 

We started our conversation with Eunice Wasike who considers herself a mother and wife first then a politician second. Eunice is one of the many women in Manafwa that has contributed most to the growth of other women. Apart from being the districts women chairperson, Eunice is also a self-taught tailor, who also deals in farming, poultry, event planning, baking and catering. She is also an environmentalist that produces her own biogas.

The reason we have chosen to recognise Eunice is because of her innovativeness and willingness to help other women to better themselves. Through her tailoring business Eunice teaches other women on how to tailor so they can later use this skill to obtain employment or start their own business. With her event planning and catering business Eunice employs more than 30 women, which is a big achievement towards reducing poverty among women. When we asked Eunice of the woman’s role in the society, she answered “ as women its our duty to take care of our families, through maintaining our homes by cooking, cleaning, garden work and seeing that our children are happy and taken care of”.

In Ugandan culture the woman’s role is usually in the home but this norm is slowly changing and women are taking charge and becoming their own bosses. When asked why women’s day was important to her and why it should be celebrated she answered, “women do a lot of hard labour and in most cases with no pay, that’s why a day where our hard work in recognised and appreciated means a lot and is very important. It boosts our morale when we see that not all our hard work goes unnoticed”. Furthermore, we asked Eunice how she will be celebrating women’s day this year and she told us about the women’s gathering that is taking place in western Uganda, where women from different walks of life will come together to celebrates their achievements throughout the yeah. She invited us to attend the women’s celebration that will take place in Bubulo at the end of March.

 

Zainabu is a politician and chairperson for production in the Manafwa district. Apart from her duties to the district Zainabu is a poultry farmer, coffee grower, matooke farmer and women’s counsellor in the sub-county where she lives. In 2008 Zainabu was recognised and awarded by the president of Uganda for her achievements and hard work. She is all about empowering women and seeing that other women in her community can flourish the same way she has. We had the pleasure of attending on of the seminars where Zainabu was educating women on poultry keeping. When we asked Zainabu about the upcoming women’s day celebrations, this was her reply: “as women of this nation but mostly as women of Manafwa we are looking forward to the 8 of march because its one day out of the year we are recognised for our hard work and contributions to society”. But how tis this day celebrated? Zainabu shared with us on how the women on this day celebrate by sharing their experiences as mothers and equal members of society. This day is also celebrated by rejoicing through song and dance to celebrate past regimes and the liberation of women.

Our visit with Chairperson Zainabu Muyobo.

 

Zainabu pointed out on how this day is to celebrate peace in the country and the empowerment of mothers. We asked Zainabu on the importance of women’s day and this was her reply: “women are the backbone of any nation and that’s why it is important that the women are celebrated and valued so that she can continue to strengthen the nation and its future generations to come”.

To sum it up on this important day; International Women’s day is very dear to the women of Uganda is very much celebrated, as women we are constantly fighting for equal right and recognition and it is of great importance when we are valued and viewed as great assets to our nations. We, the Kids Foundation Uganda/Kids of Uganda, will also like to recognize and appreciate all the single mothers in our programme for working hard towards sustaining themselves and their families, from their projects these women manage to educate their children and feed their families which is a great achievement and for that we would like to thank them for their efforts.

 

/Maria, Intern

Kids of Uganda

Vad du kan få för 250 kronor i Uganda vs. i Sverige

Det är stor skillnad på vad du kan få för 250 kronor i Uganda vs. i Sverige. För 250 kronor i Sverige kan du till exempel få:

 • Matvaror för en middag till fyra personer
 • Ett klädesplagg
 • Två biobiljetter

 

Och i Uganda så ger 250 kronor dig:

 • En get som antingen kan bli boskap, säljas eller producera mjölk. Mjölken som produceras kan säljas vidare och bidra till familjens inkomst.
 • Fem hönor. Hönornas ägg kan sedan säljas eller bli kycklingar.
 • Tre månaders skolgång för ett barn.
 • Skoluniformer för tre barn.Samhällsansvar

Det är alltså väldigt stor skillnad på vad du kan få för en summa i Sverige jämfört med i Uganda. Vad man betalar för en tröja i Sverige kan betala tre månaders skolavgifter för ett barn i Uganda, som i sin tur kan leda till en chans för en bättre framtid.

 

Om du väljer att bli familjesponsor hos Kids of Uganda stödjer du direkt en familj i vårt familjestödsprogram genom ett bidrag på 250 kronor i månaden. Dessa familjer får finansiellt stöd månadsvis under två år samt hjälp och coaching från vår familjekoordinator på plats i Uganda, så att de gör långsiktiga investeringar med sitt bidrag och har en verksamhet att leva på när de två åren passerat.

 

Här kan du läsa mer om hur du blir familjesponsor hos Kids of Uganda eller hur du kan stötta familjer på andra sätt.

Tack för ditt stöd!