Nyheter

Vill du bli sponsor i vårt familjestödsprogram?

Ännu ett år har gått och mycket har hänt hos oss på Kids of Uganda. En ny styrelse har tillträtt med en härlig energi och höga ambitioner för organisationen inför det kommande året, och vi hoppas såklart att ni vill vara en del av det!

Styrelsen vill först och främst ge ett stort tack till tidigare sponsorer. Tillsammans har vi gjort skillnad och ert bidrag är oersättligt. Nu söker Kids of Uganda återigen nya sponsorer för att ge stöd åt ytterligare familjer. Men vad innebär det att vara sponsor åt Kids of Uganda? Vilka skillnader gör ert bidrag?

 

 

Att vara familjesponsor till Kids of Uganda innebär att familjerna som omfattas av familjestödsprogrammet i Uganda får ett ekonomiskt bidrag varje månad under två års tid. Detta bidrag ska familjerna investera i projekt som sedan ska generera pengar till hushållet ur ett långsiktigt perspektiv. Familjestödsprogrammet har visat sig vara mycket effektivt, och vi på Kids of Uganda kan idag stolt berätta om hur våra fantastiska familjer efter två år har investerat i en trygg framtid tack vare ekonomiska bidrag. Kids of Ugandas socialarbetare har rapporterat om familjernas framgångar och hur samtliga familjer inte bara har uppskattat det ekonomiska stödet, utan även den handledning och uppföljning som de erbjuds. Med hjälp av familjesponsorer har samtliga familjer fått möjlighet att starta upp projekt som genererar pengar till hushållet, både nu och i framtiden!

 

Till exempel har en av familjerna efter två år i familjestödsprogrammet gått från att i bästa fall ätit ett mål mat om dagen till att idag äta tre mål mat per dag! Dessutom har familjen haft råd med att köpa skolmaterial till barnen, som nu orkar gå till skolan och lära sig, mätta och fyllda av energi.

 

 

En annan av familjerna som omfattas av programmet var vid det första mötet med Kids of Uganda helt beroende av familjens egna jordbruk. Vid ett eventuellt överskott kunde familjen sälja det som de själva inte behövde. Vid en dålig skörd genererade det ingen inkomst alls. Kvinnan i familjen, vars ansvar omfattade både två stycken syskonbarn, hennes egna barn och hennes sjuka svärmor, hade inte råd med varken skolutgifter eller medicin. När familjen blev en del av familjestödsprogrammet investerade de bidraget i getter, höns och kor, vilket de nu försörjer sig på. Barnen får gå i skolan och familjen har råd med mediciner, allt tack vare våra fantastiska sponsorer.

 

 

Vill du vara familjesponsor eller veta mer om vårt familjestödsprogram? Läs mer här eller skicka ett mail till matilda.dooley@kidsofuganda.com med titel ’Bli sponsor’.

Tack igen, tillsammans gör vi skillnad!

Ge tre systrar en hållbar framtid

Vi behöver din hjälp! Frida är 70 år och tar hand om tre föräldralösa flickor i åldrarna 2,5 och 9 år. Deras mamma gick bort i barnsäng när hon födde den minsta flickan och deras pappa försvann strax efter. Livet är tufft för den lilla familjen eftersom Frida endast har en liten landplätt som hon odlar på och skörden är ofta inte tillräcklig för att mätta alla i familjen. För att Frida ska kunna ta hand om barnen och ge dem en hållbar framtid med tak över huvudet, mat och skolgång behöver de din hjälp! Bli sponsor till Fridas familj så att hon får möjligheten att skapa en hållbar framtid för barnen.

Vi tror på att bygga långsiktigt och skapa hjälp till självhjälp. Genom att bli sponsor för till en familj som Fridas hjälper du till att göra just detta! Skriv till vår sponsoransvariga Louise på louise.askholmberg@kidsofuganda.com för att få mer information.

Val till Kids of Ugandas styrelse 2017

Kids of Uganda söker en ny styrelse för året 2017. För att ansöka skickar du personligt brev och CV till valberedningens ordförande Linn Åkerström, linn.akerstrom@kidsofuganda.com. Skriv i rubriken vilken/vilka poster du ansöker om. Deadline söndag 4 December. Har du frågor kring poster kan du maila ordförande cecilia.khouma@kidsofuganda.com.

Följande poster ska väljas:

Ordförande
Vice ordförande
Administratör
Ekonomiansvarig
Vice ekonomi med budgetsansvar
Verksamhetsansvarig
Vice verksamhet med arbetsgruppsansvar
Insamlingsansvarig
Vice insamling med säljansvar
Vice insamling med eventansvar
Bidragsansvarig
Vice bidrag med CSR-ansvar
Sponsoransvarig
Vice sponsor med rapportansvar
Marknadsföringsansvarig
Vice marknadsföring med formgivningsansvar

Valberedningens ordförande
Valberedningsmedlem
Valberedningsmedlem

Vi har sedan två år haft viceposter, men detta är första gången dessa poster väljs på valårmötet. Enbart ordinarie poster har rösträtt i styrelsen och måste delta på måntliga styrelsemöten. En ordinarie post antas ta 5 timmar i veckan och har en strategisk funktion som styr arbetet framåt för organisationen. En vicepost är en operationerlig post där du jobbar direkt för organisationen. Arbetet kan vara periodvis, men du antas lägga minst 2 timmar i veckan.


Ordinarie styrelseposter

Presidiet: ordförande & vice ordförande
Vald ordförande och vice ordförande delar upp arbetsuppgifterna mellan sig och jobbar tätt tillsammans. Ni leder organisationen framåt med fokus på strategi och vision. Ni ansvarar för svenska styrelsen, personal i Uganda samt praktikanter stationerade både i Sverige och Uganda, då med fokus på arbetsklimat, effektivitet och kvalité. Du är en ledare med organisatorisk fingertoppskänsla.

Ekonomiansvarig
Har det övergripande ekonomiska ansvaret för hela verksamheten och ser till att föreningens resurser förbrukas på ett sätt som är i linje med föreningens stadgar. Ser även till att det ekonomiska arbetet är sammankopplat med lagar och regler för ideella föreningar samt för föreningens övriga intressenter. Detta är en viktig post i organisationen som kräver stort ansvarstagande.

Verksamhetsansvarig
Denna roll har fokus på barns rättigheter och socialt arbete. Du har det övergripande ansvaret för den löpande familjeverksamheten i Uganda och ska ha en helhetssyn över denna. Du ansvarar för kommunikation mellan styrelsen i Sverige och personalen i Uganda i frågor som rör verksamheten. Det är ett plus om du är socionom eller har erfarenhet av arbete med utsatta barn och familjer.

Insamlingsansvarig
Du ansvarar för all insamling som inte kommer från existerande sponsorer, såsom inköp i vår webshop eller olika insamlingskampanjer. Du kommer inkludera insamling som en komponent i alla olika projekt och event som organisationen anordnar eller deltar på. Du ansvarar också för att det under året genomförs ett större insamlingsevent, men även för mindre event som deltagande på julmarknad.

Bidragsansvarig
Du ansvarar för vår stora projektansökan från Forum Syd, både vad gäller sökning av nya projekt och återrapportering av redan söka bidrag. Du kommer även rådge presidiet i hur organisationen bör utvecklas för att matcha de krav och kriterier som krävs av bidragsorganisationer.

Sponsoransvarig
Du har ett övergripande ansvar för kontakt våra med existerande sponsorer, såväl familjeponsorer som företagssponsorer. Du ansvarar för vår löpande rapportering till dessa och strategisk utveckling av vår sponsorkontakt.  Du kommer ha mycket kontakt med vår personal i Uganda, vilket ökar din förståelse för familjernas situationer.

Marknadsföringsansvarig
Du har hand om all extern marknadsföring och jobbar för att sprida vetskapen om vårt arbete i olika medier, inklusive sociala medier. Fokus ska vara strategisk kommunikation där vi kommunicerar på ett etiskt sätt. Du behöver kunskap om grundläggande webbutveckling, grafisk design, copywriting och kommunikation.


Viceposter

Administratör till presidiet
Du ansvarar för dokumentation, protokoll och medlemsregister. Du kommer också skicka ut nyhetsbrev till medlemmarna och vara ansvarig för kontakten med dessa. Du ansvar att sammankalla styrelsegruppen för de styrelsemedlemmar som är inriktade mot Sverige; Sverigegruppen. Posten passar dig som i framtiden vill jobba organisatoriskt med en NGO.

Vice ekonomi med budgetansvar
Du stöttar ekonomiansvarig i arbetet med att hålla koll på ekonomin. Du kommer ha speciellt fokus på att uppdatera våra nyckeltal och se till att vår budget går ihop med verksamhetens planer.

Vice verksamhet med arbetsgruppsansvar
Du leder arbetsgruppen för de styrelsemedlemmar som är engagerade mot Uganda; Ugandagruppen. Du sammankallar mötena och leder arbetet. Du ansvarar också för Kids of Ugandas externa projekt genom att upprätta projektplaner,koordinera utförandet och upprätta slutrapport.

Vice insamling med säljansvar
Du ansvarar för sökandet efter nya sponsorer och medlemmar, främst privatpersoner. Du kommer assistera styrelsen i planeringen kring marknadsföring och event med fokus på att rekrytera nya medlemmar och sponsorer.

Vice insamling med eventansvar
Du ansvarar för att planera insamlingsevent och koordinera vår medverkande vid olika mässor eller julmarknader. Alla hjälper till att medverka, men du har huvudansvaret för logistik och koordinering. Perfekt för dig som vill jobba med eventmanagement i framtiden.

Vice bidrag med CSR-ansvar
Du kommer ansvarar för att söka CSR-projekt hos olika företag. Du koordinerar vårt bidragssök hos företag, men har ett speciellt fokus på att sökande av återkommande större CSR-projekt. Du koordinera även våra skolprojekt med fokus på utveckling och insamling.

Vice sponsor med rapportansvar
Du har en viktig roll när det gäller skrivandet av sponsorrapporter och överblickandet av nyhetsutskick. Du har ett gott öga för detaljer och god förmåga att uttrycka dig i skrift. Det är en merit och du har erfarenhet av mailchimp.

Vice marknadsföring med produktionsansvar
Du ansvarar för contentproduktion genom att skriva nyhetsinlägg i bloggen, sätta ihop nyhetsbrev i mailchimp, skriva presstexter, uppdatera inlägg på social media och hjälpa marknadsföringansvarig i produktion av grafiskt material.  Perfekt post för dig som vill jobba med journalistik eller grafisk design.

Valberedning

Valberedningens ordförande
Du leder valberedningens arbete och är den som får in ansökningarna inför styrelsevalet 2018. Du läser igenom alla ansökningar, håller intervjuer om nödvändigt och nominerar kandidater på de poster lämpliga. Du är en ansvarstagande person och får gärna ha erfarenheter inom personalfrågor eller HR.

Valberedningsmedlemmar (2 poster)
Du assisterar valberedningens ordförande i arbetet att nominera kandidater för postern i styrelsevalet 2018.

 

DSC_0460

Praktik i Sverige våren 2017

Kids of Uganda söker för första gången någonsin en praktikant i Sverige, detta för våren 2017. Du bör vara inriktad mot media, marknadsföring eller sociala medier, gärna med fokus eller intresse av barns rättigheter och utvecklingsfrågor. Du kommer arbeta med att marknadsföra organisationen och vårt arbete i Sverige, ett nytt område du kommer vara med att starta upp tillsammans med vår marknadsföringsansvariga i den svenska styrelsen. Du kommer bli mycket insatt i organisationen och kommer jobba nära styrelsen i Sverige, samt vår personal och våra praktikanter i Uganda.

Dina arbetsuppgifter:

  • Skriva pressmeddelanden och öka synlighet i svenska medier
  • Assistera våra anställda i sponsorkontakt
  • Jobba för att attrahera nya sponsorer
  • Marknadsföring i sociala medier
  • Ev. assistera i planeringen av ett större insamlingsevent

 

Vi söker dig som är en självständig och kommunikativ individ, med gediget intresse för utvecklingsfrågor. Då vi under våren kommer vi fokusera arbetet på att inkorporera ett rättighetstänk i vår marknadsföring och sponsorrapportering ser det som en fördel om du har kunskap om barns rättigheter.

Praktiken är oavlönad, omfattar vårterminen och genomförs på heltid. Det finns möjlighet för handledning för att kunna söka CSN-bidrag genom en praktiktermin. Din stationering är valfri; du kan välja att vara baserad i kontorslandskap i Malmö, Göteborg eller Stockholm, alternativt jobba på distans hemifrån eller utomlands.

Du söker platsen genom att maila CV och personligt brev till cecilia.khouma@kidsofuganda.com  senast 27 november. Vi ser fram emot din ansökan!

cloud

Socionompraktikant i Uganda våren 2017

Kids of Uganda söker en andra praktikant som kommer vara stationerad i Uganda under våren 2017. Du ska vara inriktad på av barns rättigheter och socialt arbete och du kommer vara stationerad vid vårt huvudkontor i östra Uganda, men även spendera tid i fält hos utsatta familjer. Du kommer vara en viktig del i arbetet att utveckla vårt familjeprogram då vi håller på att omstukturera vår verksamhet. Du kommer bli mycket insatt i organisationen och kommer jobba nära vår personal i Uganda.

Du arbetar med frågor som är typiska för NGO-arbete över hela världen, vilket speciellt passar dig som vill jobba med utvecklingsfrågor i ett barnfokus i framtiden.

Dina arbetsuppgifter:

  • Stötta utvecklingen av verksamheten med fokus på barns rättigheter
  • Delta i dagliga arbetet med fosterfamiljprogrammet
  • Assistera personalen i materialinsamling till sponsorrapporter
  • Arrangera workshops för familjerna

 

Vi söker dig som är en initiativtagande och nytänkande individ med gediget intresse för barn och socialt arbete. Då vi under våren kommer göra nya strukturer för vårt familjeprogram ser det som en fördel om du har erfarenhet inom om barns rättigheter, socialt arbete eller är socionom.

Praktiken är oavlönad, omfattar vårterminen och genomförs på heltid. Det finns möjlighet för handledning för att kunna söka CSN-bidrag genom en praktiktermin.

Du söker platsen genom att maila CV och personligt brev till astrid.johnson@kidsofuganda.com senast 27 november. Vi ser fram emot din ansökan!

sunset

Att återvända

Sommaren 2014 kom jag och Pontus Johansson till Bubulo för första gången. Vi klev ur en fullpackad matatu i beckmörker, och visste inte ens om vi hamnat på rätt ställe. Vi hade läst UD:s rekommendationer om att inte resa på vägarna efter mörkrets inbrott, men efter en lång och trång bussresa från Kampala till Mbale hade vi inte mycket till val.  Och nu var vi alltså framme. Runt om oss hörde vi röster, vi såg skuggor som rörde sig och med viss nervositet försökte vi fråga några av skuggorna om de kände till ett familjehem och någon som hette Rose. Men ingen visste någonting. Till sist var det någon som trots allt kände till guesthouset där vi skulle bo, så vi hoppade upp på varsin boda-boda och hoppades på det bästa.

 

Det visade sig sen att vi hade kommit alldeles rätt. Denna nervösa och lätt surrealistiska början på vår vistelse är bara ett av alla de fantastiska minnen vi har från Bubulo. Vi hittade vårt guesthouse, vi mötte Rose och vi kom till familjehemmet och träffade alla de underbara barn som vi sen fick äran att umgås med. Varför var vi då i Bubulo överhuvudtaget? Vi åkte dit som representanter för Play Without Borders, en liten ideell organisation bestående av alumner från HDK (Högskolan för Design och Konsthantverk) i Göteborg som har som ambition att jobba med lek och lekmöjligheter på platser där detta inte är prioriterat. Vi hade blivit kontaktade av Kids of Uganda med en förfrågan om vi kunde hjälpa till med designen av en lekplats i anslutning till ett familjehem för utsatta barn. Då vi anser att det bästa sättet att skapa hållbara lekplatser är att utgå från den platsens specifika möjligheter, och från de barn som ska använda den, bestämde vi oss helt sonika för att åka till Uganda och sätta oss in i den kontext vi då skulle verka.

 

Efter att ha tillbringat ungefär en vecka i Bubulo den gången, åkte vi sedan tillbaka till Sverige och skissade tillsammans med resten av gruppen fram ett förslag på en lekplats som var innehålls- och uttrycksmässigt baserad på platsen som sådan, och anpassad för att kunna byggas av material som fanns lokalt. Detta är viktigt av flera anledningar. Dels för att detta säkrar att de pengar som investeras stannar i samhället, att allt material kan inhandlas på plats. Det gör också att saker som går sönder enkelt kan repareras och ersättas. Att jobba platsspecifikt med symboler som alla känner igen skapar dessutom en känsla av gemensamt ägande och ansvar, vilket gör att lekplatsen skyddas bättre mot skadegörelse och missbruk.

 

Vi ritade en lekplats som bestod av fyra delar som alla på ett eller annat sätt uppstått i dialog med barnen på plats. Det var Sugar Canes, en klätterställning med träpålar och rep som skulle efterlikna de sockerrör som Edward och Livingstone bjöd oss på under en vandring runt byn. Det var The City, en plats för rollspel som färg- och innehållsmässigt var tänkt att representera byn som sådan. Vi har också Manafwa River, en flod byggd av gummidäck som man kan hoppa emellan. Och till sist Mount Elgon, en scen där barnen kan uppträda för varandra. Dessa fyra delar bildar en helhet och länkas till varandra vilket gör att även ytorna mellan dessa aktiveras i leken.

 

Efter att ha ritat klart lekplatsen och överlämnat skisser och ritningar till Kids of Uganda så följde en ganska lång fas av budgetförhandlingar och små förändringar där vi på distans försökte bistå så gott vi kunde. Vi är extremt tacksamma och imponerade över Kids of Ugandas arbete på plats för att genomföra detta, och vi blev väldigt glada när vi såg att arbetet kommit igång. Vi kände ändå att det var viktigt för oss att komma tillbaka, att möta barnen igen och se hur lekplatsen används. Så i augusti 2016 satte vi oss åter igen på ett flygplan till Uganda.

 

Det första vi gjorde när vi kommit fram var förstås att besöka lekplatsen. När vi kom dit blev vi överväldigade. Dels av hur välbyggd och magnifik den var, men också av storleken! Någonstans i processen hade våra ritningar förändrats, och vissa delar hade helt enkelt blivit mycket större! När vi kom dit var det inga barn där och vi ställde oss frågande till över hur detta skulle fungera. Vi hade ju ritat i en skala medvetet för barn, hur skulle detta fungera när måtten förändrats? När barnen väl slutat skolan började de dock dyka upp i parken. Det var fantastiskt att se hur de fullständigt tog över den här platsen, och använde varenda del. I en kontext där barn ofta tvingas bli vuxna tidigare än i Sverige, och där tid och plats för lek inte är en självklarhet, känns det väldigt fint att det nu finns en plats som är barnens egen. En frizon för lek, för uppträdanden, där de bara kan få vara och glömma bort svårigheter.

 

När vi till sist lämnade Bubulo, så var vi åter igen många upplevelser och minnen rikare. Vi lämnade också med en stolthet över att fått vara med i detta projekt, och över att det fallit så väl ut. Vi vet att det nu finns en plats i Bubulo som barnen kan känna är deras egen, där de kan leka fritt, och som de kan göra till sin egen. Vi vet också att det finns en plats som agerar grund för samtal om barns rättigheter, som förhoppningsvis också kan inspirera andra att göra något liknande. Det här blev också slutet på en resa som började sommaren 2014. En resa varifrån vi minns alla fantastiska människor vi har mött och lärt känna under tiden, barn som vuxna, som tillsammans gjort att det här projektet blivit verklighet. Det är med stor tacksamhet och glädje som vi sammanfattar det här projektet och samarbetet, och vi ser fram emot att se vilken betydelse den här lekplatsen kommer ha i Bubulo och i en större kontext.

 

Christian Strömqvist, Play Without Borders, 20161106

Redigerat av Daniel Arvidsson

Praktik i Uganda våren 2017

krystynKids of Uganda söker nu en praktikant för våren 2017 som gärna är inriktad på av barns rättigheter och socialt arbete. Du kommer vara stationerad vid vårt huvudkontor i östra Uganda och fungera som organisationens enda svensktalande representant i Uganda. Du blir därmed en viktig länk för att utveckla verksamheten och driva organisationens arbete framåt. Du kommer bli mycket insatt i organisationen och kommer jobba nära styrelsen i Sverige, styrelsen i Uganda samt vår personal i Uganda. Du arbetar med frågor som är typiska för NGO-arbete över hela världen, vilket speciellt passar dig som vill jobba med bistånd och utvecklingsfrågor i framtiden.

Dina arbetsuppgifter:
– Stötta utvecklingen av verksamheten med fokus på barns rättigheter
– Vara behjälplig till den ugandiska styrelsen i deras strategiarbete
– Assistera våra anställda i sammanställning av sponsorrapporter
– Marknadsföring genom sociala medier
– Koordinera olika utvecklingsprojekt

Vi söker dig som är en initiativtagande och kommunikativ individ med gediget intresse för utvecklingsfrågor. Då vi under våren kommer vi fokusera arbetet på att inkorporera ett rättighetstänk i vår marknadsföring och sponsorrapportering ser det som en fördel om du genom erfarenhet eller studier har kunskap om socialt arbete eller barns rättigheter.

Praktiken är oavlönad, omfattar vårterminen och genomförs på heltid. Det finns möjlighet för handledning för att kunna söka CSN-bidrag genom en praktiktermin.

Du söker platsen genom att maila CV och personligt brev till cecilia.khouma@kidsofuganda.com senast söndag 6 november. Vi ser fram emot din ansökan!

Mobiltelefoner till fosterfamiljerna

Det kanske låter överflödigt eller märkligt att prioritera mobiltelefoner. Men i Uganda går det att köpa en mobiltelefon för mindre än 100 svenska kronor, och det är en liten kostnad att betala för något som kan göra en enorm skillnad för en familj.

Som en del i vårt fosterfamiljprogram får familjerna hjälp med att starta upp och driva någon form av verksamhet. Några av våra familjer håller på med djuruppfödning eller tegeltillverkning, andra driver butik och odlar grödor. En viktig del i en framgångsrik verksamhet, om så bara en småskalig familjeverksamhet, är att kunna kommunicera och kunna få betalt. Tack vare ert stöd genom köp i vår webshop har våra fosterfamiljer fått varsin mobiltelefon, genom vilken de kan ta emot säkra överföringar (mobile payment via SMS har kommit längre och är större i Uganda än i Sverige) och hålla kontakten med nyckelpersoner, till exempel vår personal.

Genom mobiltelefonerna kan vi se till att vårt månadsvisa stöd till familjerna når fram problemfritt i början på varje månad, och att vår personal kan stötta dem i nödsituationer. Genom era bidrag har familjerna nu möjligheten att kunna kommunicera och sköta sin ekonomi säkrare och mer effektivt. Tillgång till viss teknik med allt vad det innebär vad gäller tillgång till information, effektivisering av kommunikation (där man t ex slipper transportera sig i flera timmar till en annan person för att kunna kommunicera) är idag en dörröppnare och något som kan ha en multiplikatoreffekt på en familjs möjligheter. Det kallar vi fokus på utveckling!  Tack för att ni hjälpt till att lyfta familjernas levnadsstandard till en ny nivå.

Mobiltelefon

Stort tack från barnen i Bubulo

Nu är lekplatsen äntligen färdigbyggd och invigd. Och vi, och barnen i Bubulo, vill ge ett extra stort tack till barnen på Tingvallaskolan som har hjälpt till att samla ihop pengar till lekplatsen. Ni har gjort stor skillnad för barnen i Bubulo, det är viktigt för barn att ha en trygg plats att  leka på.

Alla barn har rätt att leka. Det har FN bestämt i barnkonventionen. Barnkonventionen är ett avtal som talar om att barn är individer, egna personer, med egna rättigheter. Leken är nödvändigt för alla barns utveckling. För att man ska kunna röra sig, lära sig saker och för att kunna umgås med andra människor. Lek kan vara ett sätt att kommunicera och uttrycka sig, och den är viktig i livets alla delar. Leken är ett sätt att lära sig leva, men den betyder också mer än så. För många barn som har det svårt kan leken vara en viktig tillflyktsort. I leken kan man uppslukas för en stund, låta tankarna vila från det jobbiga, och hitta styrka och verktyg för att komma vidare

Lekplatsen innehåller fyra olika lekdelar där alla delar påminner om saker som finns i Bubulos närhet. Den första som byggdes var “Sugar canes”, sockerrörsfältet, där barnen kan klättra och hoppa.

sugarcanes

Den andra delen som byggdes var “Manafwa river”, Manafwafloden, som skall symbolisera en flod som rinner genom Bubulo. Den består av bildäck som man kan hoppa på. Visste ni att området som Bubulo ligger i heter Manafwa district och är döpt efter floden?

dack

Den tredje delen som byggdes var en scen som är döpt till “Mount Elgon”, Elgonberget vid vars fot Bubulo ligger. På scenen kan man ha dansuppvisningar och olika föreställningar av alla möjliga slag.

scenmtelgon

Den fjärde och sista delen som byggdes är “The city”, staden, som är ett minihus som påminner om husen som finns i Bubulo där man kan klättra och leka.

lekplatsthecity

Den 28 maj invidges lekplatsen med pompa och ståt där Bubulos barn fick medverka.

lekplatsinvigning

Sammanfattningsvis vill vi från Kids of Uganda, och invånarna i Bubulo, tacka alla som har hjälpt till att göra lekplatsen möjlig, och då i synnerhet barnen på Tingvallaskolan!
Tack!

Hallifornia

Den 21-23 juli deltog Kids of Uganda som utställare på Hallifornia i Varberg. Hallifornia är en härlig stadsfestival med surf-, skate-, musik-, performance- och friluftsinslag och arrangeras årligen. Solen strålande och besökarna var många. På plats berättade vi om hur Kids of Uganda hjälper barn till trygghet, kärlek och även en rikare fritid med utrymme för lek och äventyr. Vi sålde också armband från Made by Marley och halsband tillverkade av änkor i Maienze, Uganda. Responsen var mycket god och vi hoppas komma tillbaka till Hallifornia i framtiden!

Hallifornia