Familjerna

Hur vi jobbar

Vårt familjestödsprogram

En kärleksfull familj

Kids of Uganda jobbar genom att stötta familjer som ger utsatta barn en kärleksfull och trygg uppväxt. Familjerna tar redan hand om barnen och vill fortsätta ha dem som en del av familjen, men i och med sin ekonomiska situation inte kan ge dem vad de behöver. Genom familjestödsprogrammet kan barnen stanna hos de människor som står dem närmast.

Utbildning och rådgivning

Vår personal ger föräldrarna utbildning och råd till hållbara, långsiktiga investeringar, som att öppna restaurang, starta butik och börja med djuruppfödning. De väljer själva vad de vill göra och kan med vårt stöd utvecklas till framgångsrika entreprenörer som i sin tur bidrar till en sund ekonomisk tillväxt i samhället. Utöver detta arrangerar vi utbildningar och kurser i till exempel hälsovård, HIV, hushållsekonomi med mera.

Långsiktighet i fokus

Det ekonomiska stödet från oss är tidsbestämt till två år. På den tiden hinner familjen bygga upp en verksamhet som ger långsiktig avkastning vilket säkrar deras framtida försörjning. Efter de två åren fortsätter stöttningen i form av coaching.

Patricia glad för sin nya klänning.

Patricia

Patricias föräldrar avled båda strax efter Patricia föddes, så hon bor nu med sin mormor. När den lilla familjen blev en del av fosterverksamheten var Patricia mycket blyg. Hon hade inte börjat skolan och spenderade sin tid i ensamhet. Detta fick negativa konsekvenser för Patricias utveckling då hon var mycket tystlåten och inte lika social som jämnåriga. Idag har hon börjat skolan och också fått massa kompisar.

De månatliga sponsorpengar Patricia och hennes mormor erhåller har de valt att  investera i en ko och några grisar. Familjen försörjer sig på jordbruk och planerar också att avla på de djur de investerat i. Patricia ser fram emot sin fortsatta skolgång, och berättar med glädje om sina lärare och skolkamrater.

Musamilu, Agnes och Fatuma

De tre syskonen blev föräldralösa under oklara omständigheter, och barnen bor nu hos sin mormor. Trots att hon är gammal och sjuk driver mormodern en liten restaurang och har djuruppfödning. Med fosterfamiljsstödet kan hon satsa mer på verksamheten och betala för barnens skolgång, mat och kläder.

Mormor Matilda berättar att det har varit kämpigt att investera pengarna på ett lönsamt sätt för framtiden, men att de har lärt sig mycket längs vägen och är glada nu när de kan skörda frukterna och ser hur deras verksamhet blir mer lönsam. Hela familjen känner en glädje och trygghet inför framtiden.

Fatuma, Agnes and Musamilu-2
Skärmavbild 2015-11-14 kl. 22.28.21

Isaac och Oliver

Storebror Isaac och lillasyster Oliver bor hos sin farbror Peter, som också har två egna barn. Peter har en fysisk nedsättning som gör att han haltar och ibland har väldigt ont. Trots det är han positiv och har mycket på gång. De började med att föda upp grisar när de först fick fosterfamiljsstöd, men efter ett tag har de nu börjat producera och lägga tegelstenar, vilket Peter hoppas ska förbättra familjens ekonomi och ge dem ett stabilare liv.

Efter att de börjat få fosterfamiljsstöd har de äntligen råd med medicin och sjukvård till familjen. Isaac har varit sjuk en del, men återhämtar sig bättre och snabbare nu när de har råd med mer än ett mål mat om dagen och barnen kan få vård när de behöver det.

Den första familjen

I början av 2013 flyttade de första barnen in hos ”mamma” Rose i byn Bubulo i östra Uganda. Dessa var de första barn som omfattades av Kids of Ugandas stöd, och Rose var med i grundandet av verksamheten. I nuläget bor det sex barn hos Rose, som tillika är Kids of Ugandas föreståndare i Bubulo. Ihop med dem bor också barnskötaren Michael.

Edward, Doreen, Brenda, Joel, Obama och Jacob kommer från mycket tuffa förhållanden, flera av dem har varit undernärda, blivit misshandlade och behövt arbeta hårt. Flertalet har förlorat sina föräldrar i AIDS eller andra sjukdomar. Efter att de flyttat in hos Rose har de fått helt andra förutsättningar, och vi ser enorma förändringar på samtliga barns fysiska och psykiska hälsa.

Att se hur de utvecklats till levnadsglada, härliga individer med spring i benen, och höra dem prata om sina målsättningar och drömmar  är fantastiskt. Det är vad vi brinner för.