FRAMGÅNGSHISTORIER

Kids of Ugandas familjestödsprogram löper i fem år med två inledande år av ekonomiskt stöd. Under de tre resterande åren i programmet, vilket vi benämner som ’fas två’, bidrar Kids of Uganda inte längre med ekonomiskt stöd, men våra socialarbetare besöker familjerna varje månad samt erbjuder kontinuerlig rådgivning, workshops och vägledning.

 

Vi vi självklart dela med oss av våra fantastiska framgångshistorier. Följande familjer har alla utvecklats och blivit framgångsrika och självständiga i fas två av familjestödsprogrammet. På grund av integritetsskäl är namnen fingerade och personerna heter egentligen något annat.

 

En engagerad mormor

Sarah är en mormor som tar hand om tre barn. Med det stöd Sarah fick av Kids of Uganda under de två första åren av familjestödsprogrammet investerade hon i en ko och flera getter. Sarah har lyckats behålla en stabil ekonomi även efter att det ekonomiska stödet upphörde och har säkerställt familjens inkomst genom investeringen i sina projekt. Sarah är mycket tacksam för organisationen och familjestödsprogrammet och har varit en engagerad medlem i organisationen, som medverkar vid varje möte och workshop.

 

Ensamstående sjubarnsmamma och en sann entreprenör

Esther, en ensamstående mamma till sju barn, är en annan inspirerande och framgångsrik förebild i familjestödsprogrammet. Efter att ha anslutit sig till familjestödsprogrammet har hennes situation förbättrats drastiskt till det bättre. Esther är en mycket driven kvinna och är väldigt mån om hennes barns välbefinnande. Med det ekonomiska stöd hon fick under de två första åren i familjestödsprogrammet investerade hon i ett flertal projekt. Hon äger några getter, grisar och en ko. Genom att spara en del av de pengar hon har tjänat från sina investeringar driver hon ett cateringföretag som säljer mat till distriktets kontorsarbetare distriktet.

 

Pappans entreprenörskap möjliggör sönernas skolgång

David är en ensamstående pappa som har två söner vars situation har förbättrats enormt sedan familjen anslöt sig till familjestödsprogrammet. David valde att investera bidraget i getter och boskap och han ägnar sig även åt grönsaksodling. David sålde några av hans getter och öppnade en butik, och med pengarna från sina investeringar kan hans söner gå skolan.

 

En ung och framgångsrik mamma

Allie är en ung kvinna som gav upp skolan för att ta hand om en pojke som har förlorat båda sina föräldrar. Allie är även gravid och väntar sitt första barn. Med det ekonomiska bidraget investerade hon i hönor och en ko samt öppnade en egen salong. Tack vare sin familjesponsor kunde Allie investera i en hållbar och långsiktig verksamhet, vilket gör att pojken kan gå i skolan.

Hållbara och långsiktiga investeringar resulterade i ett framgångsrikt företag

Karen är en ensamstående mamma med tre barn. Genom det ekonomiska bidraget i familjestödsprogrammet har hon investerat i både getter och kor samt några höns. Vinsten från hennes investeringar använde Karen åt att öppna ett skrädderi som hon lyckats driva framgångsrikt.

______________________________________________________________

Genom att familjerna investerar det ekonomiska bidraget från Kids of Ugandas familjestödsprogram i diverse projekt som exempelvis djurhållning – där höns, kor och getter genererar ägg, kycklingar och mjölk att antingen sälja eller äta, eller i företag som på längre sikt genererar en säker inkomst åt familjen, har Kids of Uganda fått bevittna många framgångshistorier likt dessa. Allt detta har varit möjligt tack vare stödet från våra fantastiska sponsorer.

 

Bli sponsor hos oss och få möjlighet att följa med och bidra till att en familj når sin fulla potential! För att läsa mer om vad ett sponsorskap hos Kids of Uganda innebär, läs mer här.

 

Tack för Ditt stöd.
/Kids of Uganda