Sök till Kids of Ugandas arbetsgrupper och styrelse!

Vill du göra ‘något’ men har svårt att landa i vad just du kan bidra med? Vill du lära dig mer om Uganda, utvecklingsfrågor och styrelsearbete? Då kan ett engagemang i Kids of Ugandas arbetsgrupper och styrelse vara precis vad du letar efter!

Inför år 2020 letar Kids of Uganda efter drivna individer som vill vara en del av en liten och modern välgörenhetsorganisation i ständig utveckling. Som en del av arbetsgrupperna och styrelsen under 2020 kommer du få vara med och utveckla vår verksamhet, lära dig massor och förstås ha roligt på kuppen! 

Vi söker dig som är över 18 år (ingen övre åldersgräns finns!), gillar att samarbeta med andra och är villig att ta ett ansvar för föreningen och sin roll. Det är inte nödvändigt att du har besökt Uganda och du behöver inte ha tidigare erfarenhet av internationellt arbete eller välgörenhet. 

Vi är i stor utsträckning en digital organisation. Vi håller våra möten via Skype och samarbetar i molnet genom Google Drive. Utöver det träffas vi fysiskt två eller tre gånger per år.  

Räkna med att arbetet med Kids of Uganda kommer uppta i genomsnitt 10 timmar per månad, varav ca 3 timmar är möten i helgrupp eller med arbetsgruppen, och ca 7 timmar upptas av eget arbete. Utöver detta tillkommer våra fysiska träffar. 

Under 2020 kommer vi att ha tre arbetsgrupper: 

 • Organisation, administration och ekonomi (5 personer)
 • Verksamhet och relation (4 personer)
 • Kommunikation, marknad och sälj (4 personer)


Två eller tre personerna i varje arbetsgrupp kommer också att delta i Kids of Ugandas styrelse.
 

Hur ansöker jag?

Du ansöker med ditt CV och en kort motivering till varför du vill engagera dig i just Kids of Uganda, och vad du tror skulle vara din största tillgång till verksamheten.

Skicka CV och en kort motivering till valberedningen@kidsofuganda.com. Uppge också vilken/vilka arbetsgrupp(er) du skulle kunna tänka dig engagera dig i och om du har önskemål på en eller flera specifika roller. Specificera gärna om du också är intresserad av att vara medlem i Kids of Ugandas styrelse. 

Sista ansökningsdag är den 30 november.

Alla är välkomna att söka! 

Känns det övermäktigt när du läser igenom beskrivningarna? Var inte orolig! Du får en överlämning och introduktion från personen som tidigare ansvarat för ”ditt” område. Du kommer ha en kontinuerlig dialog med din grupp och får stöttning i alla uppgifter från de andra arbetsgruppsmedlemmarna. Att vara med i arbetsgrupperna handlar också om att lära sig! 

Observera att rollbeskrivningarna inte är huggna i sten. Känner du att du skulle passa perfekt i en roll bortsett från en specifik punkt? Eller känner du att du står mitt emellan två roller? Skriv det i din ansökan! Kontakta gärna valberedningen@kidsofuganda.com för frågor.

Arbetsområden

Arbetsområde 1: Organisation, administration och ekonomi


Den här gruppen leder Kids of Ugandas arbete framåt i samarbete med vår systerorganisation Kids Foundation Uganda i Uganda. Gruppen administrerar arbetet och har ansvar för vår ekonomi och redovisning. De olika rollerna passar ypperligt för dig som arbetar med, pluggar eller är intresserad av t.ex. företagsekonomi, HR, organisation, utveckling, administration eller ekonomi. Vi ser gärna också sökande med andra erfarenheter! 

Arbetsgruppen består av fem roller:

HR- och organisationsansvarig: 

 • Ansvarar för samarbetet med vår partner i Uganda, Kids Foundation Uganda.
 • Ansvarar för Kids of Ugandas styrelse, arbetsgrupper och våra tre medarbetare i Uganda
 • Ansvarar för våra tre medarbetare i Uganda 
 • Handleder praktikanter
 • Vanligtvis är den här personen också Kids of Ugandas styrelseordförande, vilket innebär att sammankalla till och leda styrelsemöten


Ekonomiansvarig med fokus på Sverige: 

 • Ansvarar för föreningens budget  
 • Ansvarar för föreningens redovisning
 • Ansvarar för ekonomisk rapportering och uppföljning 
 • Ansvarar för och utför in- och utbetalningar i Sverige
 • Vanligtvis är den här personen också kassör i Kids of Ugandas styrelse


Ekonomiansvarig med fokus på Uganda:

 • Ansvarar för och utför överföringar till vår samarbetspartner Kids Foundation Uganda
 • Är kontaktperson gällande ekonomiska frågor med Kids Foundation Ugandas personal 
 • Ansvarar för budget för programmen i Uganda 


Bidrags- och utvecklingsansvarig: 

 • Ger rekommendationer på hur organisationen bör utvecklas och leder utvecklingsarbetet framåt
 • Ansvarar för bidragsansökningar för projekt och rapportering av projekt
 • Skriver och implementerar policys i organisationen


Administrations- och medlemsansvarig 

 • Ansvarar för möteshandlingar, beslutsunderlag och protokoll
 • Administrerar webbshopen 
 • Ansvarar för arbetsdokument och intern kommunikation 
 • Har hand om medlemsregister och medlemskommunikation

 

Arbetsområde 2: Verksamhet och relation


Verksamhets – och relationsgruppen arbetar nära vår personal och har kontinuerlig kontakt med verksamheten i Uganda. Här söker vi er som vill vara med och utveckla vår verksamhet på plats, med fokus på familjestödsprogrammet. Relationsrollerna har ansvar för kontakt med våra familjesponsorer och månadsgivare. En av föreningens viktigaste uppgifter är att vara transparenta gentemot våra sponsorer och värna om våra familjers integritet. De som väljer att stötta en familj genom oss ska därför alltid få bästa möjliga bemötande och familjen ska visas största möjliga respekt. Här söker vi er som har en hög känsla för etik och är bra på att uttrycka er i skrift. De olika rollerna passar ypperligt för dig som arbetar med, pluggar eller är intresserad av t.ex. global utveckling, mänskliga rättigheter eller kommunikation. Vi ser gärna också sökande med andra erfarenheter!

Arbetsgruppen består av fyra roller:

Programansvarig 

 • Har det övergripande ansvaret för verksamheten i Uganda och de program som vi har tillsammans med Kids Foundation Uganda, där familjestödsprogrammet är en del
 • Ansvarar för verksamhetsutveckling, t.ex. genom att sätta upp mål för verksamheten 
 • Utför löpande uppgifter med koppling till verksamheten, t.ex. stöttar medarbetarna vid utförande av workshops i Uganda och tar in underlag för skolkostnader 
 • Har en kontinuerlig dialog med våra medarbetare i Uganda 


Familjestödsansvarig

 • Ansvarar tillsammans med våra medarbetare för att koordinera när en ny familj kan börja få stöd 
 • Läser månadsrapporterna om varje familj och ger feedback till våra medarbetare
 • Ansvarar för att familjestödsprogrammets dokumentation hålls ordnad


Relationsansvarig (2 poster)

 • För en dialog med våra familjestödssponsorer och månadsgivare, t.ex. genom att skriva sponsorbrev om varje familj två gånger per år
 • För register över våra befintliga sponsorer


Arbetsområde 3: Kommunikation, marknad och sälj 


Den här gruppen arbetar för att sprida vetskapen om vårt arbete i olika medier. Gruppen har en viktig uppgift i att samla in ekonomiska medel som gör att organisationen kan fortsätta bedriva arbetet i Uganda och att värva nya sponsorer i form av företag, privatpersoner, skolor och föreningar. De olika rollerna passar ypperligt för dig som arbetar med, pluggar eller är intresserad av t.ex. kommunikation, grafisk design, webb, sociala medier, marknadsföring eller sälj. Vi ser gärna också sökande med andra erfarenheter!

Arbetsgruppen består av fyra roller: 


Webb- och kommunikationsansvarig 

 • Ansvarar för att innehåller på hemsidan är aktuellt och att bloggen uppdateras med bilder och content 
 • Ansvarar för presentationen av organisationen i media 
 • Ser till att vi har en kommunikationsstrategi som ligger i linje med våra värderingar, vårt syfte och våra målsättningar
 • Håller Facebook, Instagram, Linkedin och eventuella andra kanaler uppdaterade med relevant och engagerande material


Marknadsföringsansvarig (B2C)

 • Ansvara för grafisk profil 
 • Utformar och framställer informationsmaterial och marknadsföringsmaterial 
 • Utför kampanjer i våra kanaler, t.ex. julkampanjer
 • Ansvarar för marknadsföring via email och sociala medier 
 • Ansvarar för nya produkter i webbshopen samt att marknadsföra dessa produkter


Säljansvarig (B2C)

 • Formulerar en säljstrategi med fokus på B2C
 • Ansvarar för rekrytering av nya månadsgivare och familjestödssponsorer i form av privatpersoner
 • Ansvarar för engångsbidrag från privatpersoner 

 

Företagsansvarig (B2B)

 • Har ett övergripande ansvar för att värva nya sponsorer i form av företag och föreningar
 • Ansvarar för engångsbidrag från företag och föreningar
 • Ansvarar för kommunikation med befintliga företagssponsorer 
 • Ansvarar för CSR-projekt


Varmt välkommen med din ansökan! Ansök senast 30 november till valberedningen@kidsofuganda.com.