Om oss

Vilka vi är

Bortom traditionellt bistånd

Kids of Uganda är en ideell organisation med bas i Sverige som ger utsatta barn i Uganda en ljusare framtid. Barnen vi stöttar kommer från mycket fattiga förhållanden, och genom vårt stöd har över 100 barn skapats en trygg uppväxt i en kärleksfull familj, med skolgång och möjligheter för framtiden. Detta gör vi genom att stötta familjerna med verktyg för att bidra till ett bättre samhälle. Vi ger inte bistånd i traditionell bemärkelse, utan fokuserar på långsiktighet och investeringar i samarbete med lokalborna i samhället där vi verkar.

Våra värderingar

Långsiktighet

Vi stöttar samhället på ett hållbart sätt genom att ge grundläggande, tidsbestämt stöd till fosterfamiljer. Vår familjekoordinator ger utbildning och råd så att familjerna använder bidraget till investeringar som består. Med vårt stöd utvecklas familjerna till framgångsrika företagare som kan bibehålla en trygg familjeekonomi.

Ansvarsfullt stöd

Allt arbete vi gör sker i samråd med nyckelpersoner lokalt i samhället där vi verkar. Vi anlitar alltid lokala firmor för arbeten och köper allt närproducerat från lokala handlare. Vi vill stötta den lokala ekonomin, inte bromsa den genom att exempelvis ta dit saker skänkta utifrån som då konkurrerar ut och skadar lokal handel.

Fokus på barnets bästa

Barns rättigheter är en kärnfråga för oss. Vi beaktar alltid barnets bästa, allt för att ge dem trygghet, kärlek och en ljusare framtid. Genom att se till att alla barn vi stöttar går i skolan hjälper vi dem att bli framgångsrika, starka individer.

Vårt team i Sverige

team_image
Ordförande

Amie Karlsson

Amie har varit en del av Kids of Ugandas styrelse sedan starten
2012. Hon har en utbildningsbakgrund inom rättssociologi, pedagogik och interkulturell kommunikation. Amies huvuduppgift som ordförande
är att leda styrelsens arbete framåt.

team_image
Vice Ordförande

Anna Hagerström

Anna är civilekonom som till vardags jobbar med pricing. Hon är en van projektledare och problemlösare med stort intresse för mänskliga rättigheter. Anna har tidigare gjort praktik på Svenska ambassaden i Dhaka med fokus på biståndsfrågor samt skrivit sin uppsats i Uganda.

team_image
Ekonomiansvarig

Emma Thunberg

Emma är ansvarig för verksamhetens ekonomi och ser till att de
medel som skänks används ändamålsenligt.
Emma har även en masterexamen i nationalekonomi
och arbetar till vardags med finansmarknadsfrågor.

team_image
Medlem ekonomigrupp

Jennie Rosendal

Jennie är en del av arbetsgruppen för ekonomi. Vid sidan om sitt engagemang i Kids of Uganda kombinerar hon studier till en politices kandidat inom utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet med sin tjänst som ekonomiassistent.

team_image
Medlem ekonomigrupp

Frida Zahlander

Frida brinner för globala jämställdhetsfrågor och har sedan tidigare en kandidat i företagsekonomi men läser nu MSc i innovation och global hållbar utveckling i Lund, varpå hon i vår skriver sin uppsats om sociala innovation i Indien.

team_image
Verksamhetsansvarig

Matilda Dooley

Matilda reste till Uganda för första gången år 2012 då hon var del av ett EVS-ubtbyte och bodde i Bubulo under 6 månaders tid. Hon har följt Kids of Ugandas arbete sedan start och gick med i styrelsen år 2017. Som verksamhetsansvarig håller Matilda nära kontakt med personalen i Uganda.

team_image
Medlem verksamhetsgrupp

Ewa Utych

Ewa har sedan tidigare en kandidatexamen i globala studier med inriktning global utveckling och snart har hon även en masterexamen i mänskliga rättigheter. Som en del av verksamhetsgruppen arbetar hon med att utveckla verksamheten framåt.

team_image
Medlem verksamhetgrupp

Moa Agrell

Moa har länge varit intresserad av utveckling och hur man på bästa sätt kan hjälpa andra. Hon har en Master i internationell ekonomi med inriktning på globalisering och utveckling och har även tidigare jobbat med mikrofinansiering med inriktning på Afrika söder om Sahara.

team_image
Medlem verksamhetsgrupp

Hugo Dooley

Hugo studerar en kandidat i statsvetenskap och internationella relationer samt har ett stort intresse för hållbar utveckling. Som en del av verksamhetsgruppen samarbetar han med vår personal i Uganda för att utveckla verksamheten.

team_image
Insamlingsansvarig

Cornelia Lundgren

Cornelia har en examen i rättsvetenskap och arbetar till vardags som kommunsekreterare. Som insamlingsansvarig koordinerar Cornelia Kids of Ugandas intäkter från bidrag och utvecklar event, kampanjer och driver webshopen.

team_image
Medlem insamlingsgrupp

Daniel Arvidsson

Daniel arbetar till vardags som VVS-ingenjör och drivs av att bidra till en hållbar utveckling både professionellt och privat samt genom Kids of Ugandas verksamhet. Daniel har varit engagerad i Kids of Uganda sedan 2015.

team_image
Marknadsansvarig

Rebecca Räf

Rebecca har en kandidat i internationella relationer och har även studerat Afrika- samt globala utvecklingsstudier. Som marknadsansvarig ansvarar hon för kommunikationen och att Kids of Uganda framställs tydligt och rättvist i samtliga kanaler.

team_image
Medlem marknadsgrupp

Annika Dessle

Annika var i Uganda som praktikant för organisationen år 2015 och fick då upp ögonen för organisationens arbete och de människor hon fick lära känna. Efter många år utomlands är hon nu tillbaka i Sverige och arbetar som projektledare/samordnare för ett företag som arbetar för fred genom interkulturell utbildning.

team_image
Bidragsansvarig

Karin Göransson

Karin ser till att Kids of Uganda söker rätt stöd och att de underlag och policies som efterfrågas finns. Hon har en masterexamen i nationalekonomi och skrev sin uppsats i Uganda. Till vardags arbetar hon med frågor som rör uppföljning av resultat och kvalitet i svensk hälso- och sjukvård.

team_image
Medlem bidragsgrupp

Jessica Larsson

Jessica arbetar som jurist på en advokatbyrå och har en kandidatexamen i företagsekonomi. Hon brinner för förbättrande förändringsarbete och som medlem i bidragsgruppen har Jessica som uppgift att bland annat ansöka om bidrag.

team_image
Relationsansvarig

Camilla Davidsson

Med en bakgrund inom freds- och utvecklingsstudier i både Sverige och Uganda återvänder Camilla till Uganda så ofta det finns möjlighet. Som relationsansvarig ansvarar Camilla för att upprätthålla relationen med Kids of Ugandas familjesponsorer.

team_image
Medlem relationsgrupp

Abeba Michael

Abeba har en utbildningsbakgrund i statsvetenskap och utvecklingsstudier och till vardags arbetar hon med migrationsfrågor. I Kids of Uganda arbetar Abeba med att upprätthålla relationen med organisationens sponsorer och medlemmar.

team_image
Medlem relationsgrupp

Linn Jonsson

Linn studerar företagsekonomi på Stockholms Universitet. I organisationen är hon delansvarig för att upprätthålla kontakten mellan Kids of Ugandas sponsorer och familjerna i Bubulo. Linn brinner för en långsiktig hållbar utveckling genom nära samarbete med individer.

team_image
Sponsoransvarig

Wictoria Trei

Wictoria studerar till sjuksköterska och har ett stort intresse för global hälsa, mänskliga rättigheter och språk. Hon skrev sin c-uppsats i Uganda och gör sin sista verksamhetsförlagda utbildningen på ett sjukhus i Spanien. I organisationen ansvarar Wictoria för Kids of Ugandas företagssamarbeten.

Vårt team i Uganda

team_image
Country Manager

Krystyn Kakai

Krystyn är ansvarig för fosterfamiljerna och utbildad socionom. Hon säkerställer att det ekonomiska bidraget används på ett bra sätt, håller i utbildningar och undersöker nya familjer i omgivningen som är i behov av stöd. Hon har bott i ett halvår i Åmål och har därför god kunskap om skillnader mellan Uganda och Sverige.

team_image
Fältarbetare

Kangala James

James arbetar som fältarbetare och besöker kontinuerligt familjerna som tar del av Kids of Ugandas program för att utbilda och se till att allt går som det ska. James bor i Bubulo, är därför mycket aktiv i området och har många kontakter som förenklar arbetet för Kids of Uganda. Han har likt Krystyn bott ett halvår i Åmål.