Vad vi gör

Vi stöttar familjer för att ge barn en trygg uppväxt

Vi i Kids of Uganda tror på att hjälpa barn genom att stärka familjer och vuxna i deras närhet. Därför hjälper vi sårbara familjer i östra Uganda genom ett familjestödsprogram.

Barnen och familjerna vi stöttar kommer från mycket fattiga förhållanden. De flesta av familjerna tar hand om föräldralösa barn. Genom programmet får familjerna ekonomiskt och socialt stöd samt utbildning.

Målet med familjestödsprogrammet är att familjerna ska kunna försörja sig själva och därmed ha möjlighet att ge sina barn en trygg uppväxt.

Så fungerar vårt stöd till familjerna

Vårt familjestöd pågår under fem års tid. Vår målsättning är att familjen ska bli självförsörjande och kunna bibehålla en stabil familjeekonomi under lång tid framöver. På så sätt får familjens barn möjlighet att växa upp under trygga hemförhållanden.

Ekonomiskt stöd investeras i valfritt projekt

De första två åren får familjerna ekonomiskt stöd varje månad, för att kunna starta ett projekt som genererar långsiktig inkomst.  

Vi ställer inga krav på hur stödet används, utan varje familj får välja vilken verksamhet som passar just deras situation och möjlighet. 

De flesta familjer investerar bidraget i djurhållning, men några har också öppnat små matserveringar och butiker. Familjerna brukar också använda en del av pengarna till mat, mediciner och skolmaterial. 

Socialt stöd och handledning varje månad

Familjerna får besök från våra socialarbetare minst en gång i månaden. 

Under besöken får familjerna handledning och stöttning för att kunna använda pengarna till att bygga upp projekt som kan ge långsiktig inkomst. 

Vi pratar också om andra relevanta ämnen såsom hälsofrågor, matsäkerhet och barns rättigheter.

Regelbunden utbildning och erfarenhetsutbyte

Två gånger om året möts alla familjer som är eller har varit en del av programmet. 

Under dessa träffar har vi föreläsningar och diskussioner om ämnen som är viktiga för familjerna, t.ex. djurhållning, hälsa och entreprenörskap. 

Det är ett utmärkt tillfälle för familjerna att dela med sig av goda råd till varandra.

Projektet genererar inkomst

Efter två år upphör det ekonomiska stödet. 

Målet är att familjen då ska vara självförsörjande med hjälp av sina projekt. 

Familjerna får regelbundna besök från våra socialarbetare i minst tre år till. Detta för att hjälpa familjerna att jobba vidare med sina projekt, och för att kunna identifiera eventuella problem och stötta familjerna extra om det behövs.

Vårt arbete ger resultat

Livssituationen har klart förbättrats för de familjerna som har varit en del av Kids of Ugandas program i två år eller mer. I en enkät år 2019 såg vi följande resultat:

100% äter två mål om dagen

Alla barn i familjerna äter minst två mål mat om dagen. 

85% av barnen går i skolan

Nästan alla barn mellan 5 och 17 år går i skolan. 

80% har en stabil inkomst

Åtta av tio familjer har någon typ av inkomst, ofta från en egen verksamhet. 

Här arbetar vi

När vi startade Kids of Uganda var vi baserade i Bubulo i Manafwa District i östra Uganda. Många av familjerna bor i distriktet. Sedan ett par år tillbaka stöttar vi också familjer i andra, närliggande distrikt.

Vår systerorganisation Kids Foundation Uganda är numera baserad i Mbale. 

Möt några av familjerna i vårt program

En engagerad mormor

Sarah är en mormor som tar hand om två av sina barnbarn och en liten pojke som förlorade sin mamma strax efter födseln. Genom investeringar i djur kan hon säkra familjens inkomst.

Wabule och djurhållningen

34-åriga änkan Wabule har genom familjestödsprogrammet utvecklat en verksamhet som genererar långsiktig inkomst till sig själv och sina två barn.

Våra värderingar

Långsiktighet

Vi stöttar samhället på ett hållbart sätt genom att ge ett tidsbestämt stöd till sårbara familjer. Våra socialarbetare ger utbildning och råd så att familjerna kan använda bidraget till investeringar som består. Med vårt stöd utvecklas familjerna till företagare som kan bibehålla en trygg familjeekonomi och ge sina barn en trygg uppväxt.

Samarbete för utveckling

Vi vet inte bäst. Därför sker allt arbete tillsammans med partners och de familjer som vi stöttar. Verksamheten i Uganda drivs av vår systerorganisation Kids Foundation i Uganda. Vårt gemensamma arbete sker i samråd med lokala myndigheter och nyckelpersoner i samhället. Familjerna i programmet har fullt inflytande över sina projekt och sätter agendan för möten och träffar.

Fokus på barnets bästa

Barns rättigheter är en grundsten i vårt arbete. Vi beaktar alltid barnets bästa, allt för att ge dem trygghet, kärlek och en ljusare framtid. Genom att se till att alla barn vi stöttar går i skolan hjälper vi dem att bli framgångsrika, starka individer.

Vill du vara med och göra skillnad?

Vill du vara med och förändra livet för en sårbar familj i Uganda? Ge en peng varje månad till någon som behöver det mer, så att vi kan hjälpa fler barn och familjer.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

Läs mer

Senaste nytt från Uganda

Unga ugandiska klimataktivister på FN:s klimattoppmöte i Glasgow. Terrorattack på restaurang i huvudstaden i slutet av oktober. Erosion av pressfriheten i landet. Och krav på PCR-test vid inresa till Uganda.

Åtta saker du inte visste om Uganda

Vill du lära dig någonting nytt om Uganda? Som att landet kallas för Matoke (banan) republiken. Eller kanske vad den populära snabbmaten rolex består av. Samt att över hälften av jordens bergsgorillor lever i Ugandas skogar och att vi människor kan smitta dem med covid-19.

Skolorna fortsatt stängda i Uganda

Skolorna i Uganda fortsätter att hålla stängt till följd av pandemin. Uganda tillhör den grupp av länder i världen där skolorna har varit stängda flest dagar sedan pandemin slog till. Över 15 miljoner ugandiska elever är hemma från skolan i nuläget, en konsekvens av den långsamma vaccinationstakten. Det påverkar barnen och ungdomarna på fler sätt än utebliven eller bristande utbildning.