fbpx

Tillsammans kan vi göra skillnad

Välkommen! Kids of Uganda är en liten, personlig organisation som stärker mycket utsatta barnfamiljer i Uganda genom socialt och ekonomiskt stöd samt entreprenörskapsutbildning. 

Insatserna riktar sig till familjer i extrem fattigdom, från ensamstående föräldrar till äldre som tar hand om sina barnbarn. Genom ett femårigt program får de nödvändig stöttning.

Genom oss bidrar du till en mer hållbar värld genom att ge familjer resurser att skapa långsiktiga inkomstkällor, stärka sina barns rättigheter och hantera klimatförändringars konsekvenser. Vårt arbete är lokalt förankrat med schyssta villkor för våra ugandiska medarbetare.

Varje krona är viktig och används effektivt; vi i Sverige arbetar ideellt för att ditt bidrag ska nå längst. Hittills har vi stöttat 60 familjer och med din hjälp kan vi göra skillnad för ännu fler. 

Vill du göra ett positivt avtryck på världen? Bli givare till Kids of Uganda idag!

Jenipher, ensamstående mamma, och två av hennes söner visar upp hönorna och getterna som de kunnat köpa tack vare stödet. Hönor och getter ger både inkomst och näringsrik mat till familjen.

Vårt sätt att skapa förändring

 1. Trygg barndom i en familj: Stärker familjer så barn kan växa upp med sina närmaste, i stället för på barnhem.
 2. Tydlig behovsanalys: Stödjer de familjer som har det allra svårast, genom välgrundade kriterier och samarbete med lokala myndigheter och skolor.
 3. Hållbarhet: Bekämpar fattigdom och hunger, stärker barns rättigheter och hanterar klimatförändringarnas konsekvenser med lokalt förankrade insatser, schyssta arbetsförhållanden och effektiv resursanvändning.
 4. Entreprenörskap: Stödjer familjer att skapa inkomstgenererande aktiviteter som ger långsiktig inkomst och ekonomisk självständighet.
 5. Helhetssyn och långsiktighet: Kombinerar socialt stöd, rådgivning och utbildning med ekonomiskt stöd för att skapa varaktig förändring.
 6. Expertis på plats: Arbetet är djupt förankrat i lokala behov och kultur. Tre lokala socialarbetare ger familjerna direkt och personligt stöd.
 7. Transparens och uppföljning: Strikta rutiner mot korruption och regelbundna uppföljningar garanterar att bidragen gör verklig nytta.
 8. Ideellt engagemang, låga kostnader: Arbetet i Sverige utförs helt ideellt av en styrelse och arbetsgrupp. Våra enda kostnader i Sverige är för banktjänster och bokföringsprogram.
 9. Personlig kontakt: Nära och personlig relation med givare och mottagare, vilket skapar engagemang och transparens. Hos oss är du inte en i mängden.
 10. Stark värdegrund: Respektfull och nyanserad framställning, alltid med mottagarnas integritet i fokus.

För en mer hållbar värld

Vi arbetar aktivt med målen i Agenda 2030 för att bidra till en bättre värld.

Vad vi gör:

 • Mål 1 & 2: Bekämpa fattigdom och hunger genom att ge familjer resurser för hållbara inkomster och säkerställa barns grundbehov.
 • Mål 5: Stödja kvinnoledda familjer för att främja jämställdhet.
 • Mål 13: Hjälpa familjer att hantera klimatförändringarnas effekter.


Vårt arbetssätt:

 • Mål 8: Ideellt engagemang i Sverige; goda arbetsvillkor för vår partnerorganisation i Uganda.
 • Mål 12: Digitalt samarbete för effektiv resursanvändning.
 • Mål 16: Strikta riktlinjer mot korruption.
 • Mål 17: Samarbete för lokalt ägarskap och kulturell anpassning av insatser.
Florence får numera en inkomst från sitt skrädderi, tack vare stödet från Kids of Uganda

Ta del av familjernas egna berättelser

Kids of Ugandas stöd hjälper utsatta familjer. Här berättar några av familjerna hur stödet har gjort skillnad för dem.

Ge ett bidrag – förändra liv 

Bli givare och bidra till en positiv förändring. Du kan ge barn en tryggare uppväxt genom att bli månadsgivare, företagspartner, ge en donation eller köpa gåvobevis i vår webbshop.