Familjernas berättelser

Ta del historier från familjer vi stöttar!

Kids of Uganda stöttar sårbara familjer i östra Uganda för att ge fler barn en trygg uppväxt. Vårt familjestödsprogram låter familjer själva investera i projekt som gör att de på sikt blir självförsörjande. 

Familjerna vi stöttar tar hand om föräldralösa barn, barn med funktionsvariationer och familjer som lever i extrem fattigdom. Detta gör vi för att vi tycker att alla barn ska få växa upp i en familj. Genom ekonomiskt och socialt stöd till familjer ger vi barn möjlighet att växa upp under trygga hemförhållanden.

Under 2021 har vi besökt flera av våra familjer och bett de berätta hur stödet från Kids of Uganda har hjälpt dem. Här kan du ta del av deras historier. 

Sarah och hennes barns historia

Sarah jobbar som mellanstadielärare men hennes lön räcker inte för att försörja familjen. Sedan familjen börjat få stöd har deras situation blivit mycket bättre. 

Familjen, som har flera unga barn, behöver stöd eftersom de befinner sig i en sårbar situation. Sarah klarar inte ensam av att täcka barnens grundläggande behov på hennes lön som mellanstadielärare. Genom att få stöd av Kids of Uganda kan familjen sluta ta lån och börja förbättra deras levnadssituation. 

Familjens situation idag 

Sedan 2013 har Sarah har varit en änka. När hennes man dog lämnades hon ensam med fem gemensamma barn och två barn från hans tidigare äktenskap. Sarah har dessutom tagit in två föräldralösa pojkarna i familjen. Hon kom i kontakt med pojkarna via kyrkan. Pojkarna som inte hade någon levande släkting som kunde ta hand om dem har varit en del av familjen sedan 2013. I dagsläget bor det sex barn tillsammans med Sarah som hon tar hand om men familjen består av tio personer totalt. 

Hur stödet hjälper familjen 

Sarah och hennes barn bor på en liten bit land och hyr lite mer land för att bedriva självförsörjande jordbruk.  Förhoppningen är att, med hjälp av Kids of Ugandas stöd, kunna köpa en bit land och framöver kunna bedriva höns- och getuppfödning. Sarahs högsta dröm är att starta ett tältuthyrning-projekt eftersom hon tror det skulle vara mer hållbart. Sedan familjen börjat få stöd i november 2020 har de kunnat investera i kycklingar och starta upp en liten företagsverksamhet där de säljer kol. 

Kolförsäljningen är ett kortsiktigt projekt för Sarah och hennes familj som bedrivs av Sarah på hennes fritid efter jobbet. Förhoppningen är att försäljningen ska generera tillräckligt med pengar för att de ska kunna fortsätta investera i mer långsiktiga djurprojekt. Hittills har försäljningen gått bra och de har kunnat använda pengarna för att höja sin levnadsstandard. Pengarna ska bland annat användas för att betala barnens skolavgifter. Sarah har tidigare inte haft råd att sätta barnen i skolan men med hjälp av Kids of Uganda ska barnen få börja skolan. 

Vill du hjälpa oss att fortsätta hjälpa familjer som Sarahs? Genom att stötta Kids of Uganda bidrar du till ett hållbart och långsiktigt stöd. Familjerna i vårt familjestödsprogram får investera i projekt som gör dem självförsörjande. Läs mer om hur du kan hjälpa till här!