fbpx

Familjernas berättelser

Ta del av berättelser från familjer vi stöttar

Kids of Uganda och vår lokala systerorganisation Kids Foundation Uganda stöttar sårbara familjer i Uganda för att ge fler barn en trygg uppväxt. Genom det femåriga familjestödsprogrammet får barnfamiljer hjälp att ta sig ur extrem fattigdom, genom socialt stöd, ekonomisk hjälp och utbildning i entreprenörskap.

Hittills har vi haft förmånen att stötta 60 familjer, och bakom varje familj finns en unik och inspirerande berättelse. Här delar några av dessa familjer med sig av sina erfarenheter och hur stödet har förändrat deras liv. Läs vidare för att upptäcka deras personliga resor och framgångar.

Jenipher och hennes familj blev startskottet för familjestödsprogrammet. Nu har 60 familjer fått stöd.

Symaskinen som förändrade Florences liv

Förut räckte inte intäkterna från Florences sömnadstjänster till familjens behov. Med stöd från Kids of Uganda har hon köpt en symaskin och utvecklat sitt företag. Nu försörjer hon sin dotter och två systerdöttrar.

Efter att ha fått stöd kunde Florence fokusera på att ny skoluniformer, vilket ökade lönsamheten markant. En skola uppmärksammade hennes arbete och beställde uniformer. 

Florences systerdöttrar blev en del av familjen efter att deras föräldrar avlidit. Som ensamstående förälder kämpade Florence med att täcka utgifter för skolgång, uniformer och skolmaterial. Efter att ha varit del av familjestödsprogrammet har Florence nu möjlighet att ge flickorna den utbildning de förtjänar.

Med hjälp av stödet har Florence köpt en symaskin och hon kan nu försörja familjen genom inkomsten från skrädderiet
Florences systerdöttrar med familjens ko

Olivers matlagning ger familjen en inkomst

Oliver Mukhaye, en ensamstående mamma till sju barn, har förvandlat sitt liv genom Kids of Uganda. Innan stödet fanns det få möjligheter för Oliver att försörja sina barn och situationen var kritisk. Nu har hon en stabil inkomst vilket ger henne möjlighet att finansiera barnens skolgång och säkra familjens försörjning.

Tack vare stödet har familjen investerat i flera projekt, initialt med fokus på grisar och kor. Familjen köpte därefter en liten mark där de nu odlar grödor, vilket stärker deras självförsörjning och bidrar till både familjen och verksamheten. Olivers matlagning har nu blivit en central del i familjens inkomst.

Oliver tillsammans med fyra av sina sju barn
Genom att laga mat och erbjuda catering kan Oliver nu försörja familjen

Therezas nya start efter pandemin

Thereza, en kämpande mormor till sex barnbarn, mötte tuffa tider under coronapandemin. Med stödet har hon dock funnit nya vägar att försörja sin familj. Thereza brukade få en inkomst med tillfälliga jobb i grannars trädgårdar och försäljning av grödor. Efter dotterns bortgång, som tidigare delat försörjningsbördan, stod Thereza ensam med ansvaret för familjen. Pandemin förvärrade situationen ytterligare, då de tillfälliga jobben försvann. Thereza tog över vårdnaden av sin avlidna dotters fyra barn, och när även en annan dotter behövde lämna sina barn hos Thereza, växte familjen till sex barn. Utan en stabil inkomst kämpade Thereza för att möta barnens behov. Stödet blev en livlina. Det har möjliggjort starten av en liten butik där Thereza säljer vardagsvaror. Hon har också kunnat skaffa kycklingar och grisar. Denna investering i inkomstgenererande aktiviteter har stabiliserat Therezas ekonomi. Nu har hon omvandlat sin svåra situation till en hoppfull framtid för sin familj.
Thereza med ett av sina barnbarn.

Salongen gör att Stella kan försörja sina syskon

Stella, vid 20 års ålder, fick ansvaret för sina tre syskon och systerson efter att hennes far avlidit. Genom stödet har hon lyckats etablera en hårsalong som nu försörjer hela familjen. Trots att hon behövde hoppa av skolan när pappan blev sjuk, har Stella inte låtit detta hindra henne från att bygga en framtid för sin familj.

Hårsalongen blev snabbt en säker inkomstkälla. Utöver salongen har stödet möjliggjort för Stella att skaffa hönor och kor, vilket bidrar till familjens självförsörjning och ekonomiska stabilitet.

Genom familjestödsprogrammet får familjer utbildning i entreprenörskap. Stella berättar att det är kunskapen kring hur hon skulle stärka sin verksamhet som gjort att hennes salong är så motståndskraftig och framgångsrik idag. 

Stellas salong ger familjen en stabil inkomst
Stellas systerson visar upp huset där de bor.

Kalkonuppfödning blev räddningen för Joshuas familj

Joshua, som tidigare kämpade med att försörja sin växande familj, har genom stödet lyckats vända situationen.

Hans familj, som utökades med två brorsbarn efter att deras föräldrar avlidit, består nu av hans egna tre barn och brorsbarnen. Att försörja en större familj blev en utmaning för Joshua, som tidigare förlitade sig på mindre handelsverksamheter.

Tack vare stödet kunde Joshua skaffa kalkoner och han upptäckte snart att kalkonuppfödning var den mest effektiva lösningen för hans familjs behov. Denna verksamhet genererar snabbt inkomst, vilket varit avgörande för familjens ekonomiska stabilitet. Dessutom har Joshua höns, kor och getter som bidrar till både mat och inkomst.

Stödet har haft en betydande inverkan på Joshuas familj. Alla barn har fått möjlighet att gå i skolan, vilket var Joshuas huvudprioritet när han sökte stöd. Familjestödsprogrammet har lett till markant förbättrade levnadsvillkor och erbjudit en ljusare framtid för alla i familjen.

Joshua tillsammans med Isaac, en av sina brorssöner som numera är del av familjen
Kalkonuppfödningen har gett Joshuas familj förbättrade levnadsvillkor

Kolförsäljningen gör att Sarah inte längre behöver ta lån

Sarah, en engagerad mellanstadielärare och änka, har kämpat för att ensam försörja sin stora familj. Med nio barn, inklusive två föräldralösa pojkar som hon tagit in i sitt hem, sträcker inte hennes lärarlön till. Sedan Kids of Uganda kom in i bilden har familjens situation förbättrats avsevärt.

När Sarahs man avled blev hon ensamt ansvarig för att försörja familjen. Hon har sedan dess arbetat hårt för att ge alla barn i familjen en trygg tillvaro. De har en liten bit mark och hyr ytterligare mark för att odla och försörja sig själva. Genom Kids of Ugandas stöd, som familjen började få 2020, har Sarah kunnat skaffa kycklingar och starta en kolförsäljningsverksamhet. 

Sarahs sidoverksamhet som kolförsäljare efter skolans slut visade sig vara framgångsrik. Intäkterna från försäljningen har förbättrat familjens levnadsvillkor och möjliggjort skolgång för barnen, en dröm Sarah tidigare inte kunnat uppfylla. Nu behöver hon inte längre ta lån för att kunna försörja familjen. 

Numera driver också Sarah en liten affär där hon säljer snacks och grönsaker. Tack vare stödet är Sarahs dröm om en självförsörjande och stabil framtid för sin familj nu inom räckhåll. 

Sarah är ensamt ansvarig för att försörja sin familj
Sarah har också startat en liten affär med hemlagat snacks och färska grönsaker

Ge ett bidrag – förändra liv 

Vill du också göra skillnad för utsatta familjer? Bli givare och bidra till en positiv förändring. Du kan bli månadsgivare, företagspartner, ge en donation eller köpa gåvobevis i vår webbshop.