Familjernas berättelser

Ta del av berättelser från familjer vi stöttar!

Kids of Uganda stöttar sårbara familjer i östra Uganda för att ge fler barn en trygg uppväxt. Vårt familjestödsprogram låter familjer själva investera i projekt som gör att de på sikt blir självförsörjande. 

Familjerna vi stöttar tar hand om föräldralösa barn, barn med funktionsvariationer och familjer som lever i extrem fattigdom. Detta gör vi för att vi tycker att alla barn ska få växa upp i en familj. Genom ekonomiskt och socialt stöd till familjer ger vi barn möjlighet att växa upp under trygga hemförhållanden.

Hittills har vi arbetat med 60 familjer. Här berättar några av familjerna om hur stödet har hjälpt dem. 

Florences skoluniformer försörjer familjen

Florences skrädderi var inte tidigare inte tillräckligt för att försörja familjen. Tack vare Kids of Uganda har hon kunnat utveckla verksamheten och idag är den det.  

Florence försörjer sin dotter och sina två systerdöttrar genom sitt skrädderi. Även innan Florence fick stöd försörjde hon familjen genom att erbjuda sömnadstjänster, men inkomsterna var då inte tillräckliga för att täcka familjens utgifter. Skrädderiet har hon sedan dess kunnat utveckla med hjälp av stödet hon fått från Kids of Uganda och idag klarar hon av att försörja familjen. 

Stödet gjorde skrädderiet mer lönsamt

Tack vare stödet från Kids of Uganda har Florence kunnat investera i bättre syutrustning. Sedan Florence fått stöd har hon valt att fokusera verksamheten på att sy skoluniformer. Florence berättar att när hon valde att sy skoluniformer började det gå bättre för verksamheten. En skola kontaktade henne för att sy deras skoluniformer efter att de sett hennes arbete. Sedan dess har intäkterna för verksamheten ökat vilket varit räddningen för familjen. 

Coronapandemin innebar ett ekonomiskt bakslag för Florence som fått mindre arbete till följd av att skolorna varit stängda, vilket vi tidigare skrivit om i vår blogg.  Idag går det bra för Florence och hon är positivt inställd till framtiden.

Florences systerdöttrar med familjens ko.

Familjens behov av stöd

Systerdöttrarna har varit en del av familjen sedan deras föräldrar gick bort och Florence ser idag alla tre flickor som sina egna döttrar. Florence som är ensamstående förälder fick det svårt att försörja familjen när den växte och har därför fått stöd av Kids of Uganda sedan 2016. En av de största utmaningarna för Florence innan hon fick stöd var att ha råd med skolavgifter och att förse flickorna med skoluniformer och skolmaterial. Tack vare stödet klarar Florence av det idag. Florence och hennes familj befinner sig i fas två av familjestödsprogrammet och har fått det mycket bättre sedan de fått stöd. 

Vill du hjälpa oss att fortsätta hjälpa familjer som Florences? Genom att stötta Kids of Uganda bidrar du till ett hållbart och långsiktigt stöd. Familjerna i vårt familjestödsprogram får investera i projekt som gör dem självförsörjande. Läs mer om hur du kan hjälpa till här!

Kalkonuppfödning blev räddningen för Joshua

När Joshuas familj utökades med två brorsbarn kunde han inte längre försörja dem. Tack vare stödet från Kids of Uganda och Joshuas kalkonuppfödning kan han det idag. 

Joshua och hans fru öppnade upp sitt hem för Joshuas brorsbarn efter hans bror blev sjuk och inte längre kunde ta hand om dem. Sedan dess har barnens föräldrar gått bort och barnen bor numera permanent hos Joshua tillsammans med hans tre egna barn. När familjen utökades klarade Joshua inte längre av att försörja dem. 

Djurhållningsprojekt har varit familjens räddning

Innan familjen växte försörjde Joshua dem genom enklare handel, men när de blev fler var inkomsterna var otillräckliga. Eftersom familjerna som Kids of Uganda stöttar själva får välja vad de vill investera det ekonomiska stödet i kunde Joshua prova sig fram innan han hittade den optimala lösningen för hans familj. Joshua valde att investera i olika djurhållningsprojekt innan han slutligen valde att starta upp sin kalkonuppfödningsverksamhet. Joshua berättar att han uppskattar att kalkonuppfödning genererar pengar till familjen snabbt eftersom processen går förhållandevis fort. Familjen har än idag nytta av de tidigare djurhållningsprojekten som Joshua startat med stödet från Kids of Uganda. Familjen har kvar höns, kor och getter från tidigare projekt vilka både genererar pengar och mat. 

Joshua och hans fem barn.

Barnens skolgång möjlig tack vare stödet

Tack vare stödet från Kids of Uganda har Joshua kunnat se till att alla barns behov blivit mötta och alla barn har kunnat gå i skolan. Att kunna skicka alla barn till skolan har varit en prioritet för Joshua och är anledningen till att han från början sökt stöd. Familjen som varit en del av Kids of Ugandas familjestödsprogram sedan 2014 har fått det mycket bättre sedan de blev en del av programmet.

Vill du hjälpa oss att fortsätta hjälpa familjer som Joshuas? Genom att stötta Kids of Uganda bidrar du till ett hållbart och långsiktigt stöd. Familjerna i vårt familjestödsprogram får investera i projekt som gör dem självförsörjande. Läs mer om hur du kan hjälpa till här!

Kunskap har gjort Stellas hårsalong framgångsrik

Stella blev vid 20 års ålder ensamt ansvarig för sina tre syskon och sin systerson. Med hjälp av Kids of Uganda har hon startat upp en hårsalong som idag försörjer familjen. 

Stella tvingades hoppa av skolan 2014 när hennes pappa, som var ensam vårdnadshavare till henne och hennes syskon, gick bort i cancer. Hon var då 20 år gammal och har sedan dess ensam tagit hand om sina två systrar, hennes bror och hennes systerson. Att Stella tvingades hoppa av skolan förhindrade henne från att få ett välavlönat jobb.  Stella har fått stöd av Kids of Uganda sedan 2016 och stödet har gjort det möjligt för henne att starta upp en framgångsrik hårsalong. 

Stödet hjälper familjen långsiktigt

Stella försörjer familjen genom intäkter från sin hårsalong. Hon valde att investera det ekonomiska stödet till att starta upp hårsalongen för några år sedan och sedan dess går det bra för salongen. Stödet från Kids of Uganda har även bland annat hjälpt familjen köpa in djur till deras gård och hjälpt Stella att täcka utgifter för barnen. Än idag har familjen kvar kycklingar, kor och kalvar som stödet hjälpt familjen införskaffa. Att ha egna djur hjälper familjer som Stellas att bli självförsörjande med mat. 

Stellas systerson visar upp huset där de bor.

Mer än bara ekonomiskt stöd   

Kids of Uganda stöttar familjer med både ekonomiskt och socialt stöd och utbildning. Vi hjälper familjerna i vårt familjestödsprogram lära sig vad de behöver tänka på för att bli framgångsrika entreprenörer och ekonomiskt självständiga. Stella berättar att det är kunskapen kring hur hon skulle stärka sin verksamhet för att klara sig långsiktigt som gjort att hennes salong är så motståndskraftig och framgångsrik idag. Det är det stödet som är och varit den mest långsiktiga hjälpen för familjen för att lyckas bibehålla en stabil familjeekonomi en lång tid framöver.

Vill du hjälpa oss att fortsätta hjälpa familjer som Stellas? Genom att stötta Kids of Uganda bidrar du till ett hållbart och långsiktigt stöd. Familjerna i vårt familjestödsprogram får investera i projekt som gör dem självförsörjande. Läs mer om hur du kan hjälpa till här!

Thereza har drabbats hårt av pandemin

Thereza, som försörjer sina sex barnbarn, har blivit hårt drabbad ekonomiskt av coronapandemin. Tack vare stöd från Kids of Uganda har hon kunnat hitta ett nytt sätt att försörja familjen.  

Thereza, som är egentligen är jordbrukare, försörjer vanligtvis familjen genom att utföra olika ströjobb i andras trädgårdar och genom att, vid en lyckad skörd, sälja grödor. Tidigare hade bodde Thereza tillsammans med sin dotter och delade på ansvaret att försörja familjen men sedan dottern nyligen gick bort har tillvaron blivit allt svårare. Stödet från Kids of Uganda hjälper familjen att klara sig genom vardagen och rustar dem för framtiden.

Familjens situation har försämrats av pandemin 

Familjen har fått en kraftigt försämrad livssituation till följd av pandemin eftersom de ströjobb som Thereza brukar anställas för har försvunnit. Thereza har därför haft svårt att försörja familjens sex barn. Sedan Therezas dotter gick bort är Thereza vårdnadshavare till dotterns fyra barn. Coronapandemin har även gjort att hennes andra dotter behövt lämnat sina två barn hos modern och Thereza behöver sedan en tid tillbaka försörja även dem. Avsaknaden av en stadig inkomst har varit den största utmaningen för Thereza när hon ska försörja de sex barnbarnen. 

Thereza med ett av sina barnbarn.

Stödet hjälper familjen klara vardagen  

Sedan december 2020 får familjen stöd av Kids of Uganda. Förhoppningen är att stödet ska hjälpa Thereza att försörja barnen och ge dem möjligheten till en bättre framtid. Stödet har hittills använts till att starta upp en liten butik där Thereza säljer hushållsprodukter, till malariamedicin och till att köpa kycklingar och grisar till deras gård. Tack vare stödet från Kids of Uganda som Thereza investerat i inkomstgenererande projekt  klarar hon nu av att försörja familjen och kan spara en del av vinsten inför framtiden. 

Vill du hjälpa oss att fortsätta hjälpa familjer som Therezas? Genom att stötta Kids of Uganda bidrar du till ett hållbart och långsiktigt stöd. Familjerna i vårt familjestödsprogram får investera i projekt som gör dem självförsörjande. Läs mer om hur du kan hjälpa till här!

Olivers matförsäljning försörjer familjen

Sedan familjen Mukhaye fått stöd har familjen kunnat investera i en rad olika projekt som möjliggjort för dem att köpa en bit mark. Nu fokuserar mamma Oliver på sin restaurangverksamhet. 

Oliver Mukhaye är en ensamstående mamma till sju barn. Familjen har varit en del av Kids of Uganda familjestödsprogram sedan 2016 och befinner sig numera i fas två. Innan stödet hade Oliver inte något sätt att försörja sina barn och befann sig i en ytterst sårbar situation. Tack vare stödet från Kids of Uganda har Oliver kunnat försörja familjen och fått hjälp att finansiera sina barns skolgång. 

Inkomstgenererande projekt stödet finansierat 

Under perioden som familjen fått stöd av Kids of Uganda har de valt att investera det i olika projekt. Familjen valde länge att främst fokusera på projekt som involverade att föda upp eller äga djur. De olika projekten gick väldigt bra men under 2021 valde familjen att sälja djuren och istället investera pengarna i den restaurangverksamhet som Oliver driver. De tidigare projekten möjliggjorde för Oliver och hennes barn att köpa en liten bit mark som de numera bor på. På marken odlar de grödor till självförsörjning vilket bidrar till att skapa matsäkerhet för familjen. 

Oliver och fyra av hennes sju barn.

Familjens situation idag 

Oliver berättar att coronapandemin påverkat familjens situation negativt genom att hennes restaurangverksamhet inte längre genererar lika mycket inkomst. Trots det är Oliver tacksam för verksamheten eftersom det är väldigt smidigt och hjälpsamt att hennes barn kan äta av den mat som hon även säljer. 

Skolorna i Uganda har under pandemin nästan uteslutande hållits stängda vilket gjort att barnen inte kunnat gå i skolan. Familjen har dock gjort sitt bästa för att fortsätta studierna på egen hand hemma. 

Vill du hjälpa oss att fortsätta hjälpa familjer som Olivers? Genom att stötta Kids of Uganda bidrar du till ett hållbart och långsiktigt stöd. Familjerna i vårt familjestödsprogram får investera i projekt som gör dem självförsörjande. Läs mer om hur du kan hjälpa till här!

Sarah extrajobbar som kolförsäljare

Sarah jobbar som mellanstadielärare men hennes lön räcker inte för att försörja familjen. Sedan familjen börjat få stöd har deras situation blivit mycket bättre. 

Familjen, som har flera unga barn, behöver stöd eftersom de befinner sig i en sårbar situation. Sarah klarar inte ensam av att täcka barnens grundläggande behov på hennes lön som mellanstadielärare. Genom att få stöd av Kids of Uganda kan familjen sluta ta lån och börja förbättra deras levnadssituation. 

Familjens situation idag 

Sedan 2013 har Sarah har varit en änka. När hennes man dog lämnades hon ensam med fem gemensamma barn och två barn från hans tidigare äktenskap. Sarah har dessutom tagit in två föräldralösa pojkarna i familjen. Hon kom i kontakt med pojkarna via kyrkan. Pojkarna som inte hade någon levande släkting som kunde ta hand om dem har varit en del av familjen sedan 2013. I dagsläget bor det sex barn tillsammans med Sarah som hon tar hand om men familjen består av tio personer totalt. 

Hur stödet hjälper familjen 

Sarah och hennes barn bor på en liten bit land och hyr lite mer land för att bedriva självförsörjande jordbruk.  Förhoppningen är att, med hjälp av Kids of Ugandas stöd, kunna köpa en bit land och framöver kunna bedriva höns- och getuppfödning. Sarahs högsta dröm är att starta ett tältuthyrning-projekt eftersom hon tror det skulle vara mer hållbart. Sedan familjen börjat få stöd i november 2020 har de kunnat investera i kycklingar och starta upp en liten företagsverksamhet där de säljer kol. 

Kolförsäljningen är ett kortsiktigt projekt för Sarah och hennes familj som bedrivs av Sarah på hennes fritid efter jobbet. Förhoppningen är att försäljningen ska generera tillräckligt med pengar för att de ska kunna fortsätta investera i mer långsiktiga djurprojekt. Hittills har försäljningen gått bra och de har kunnat använda pengarna för att höja sin levnadsstandard. Pengarna ska bland annat användas för att betala barnens skolavgifter. Sarah har tidigare inte haft råd att sätta barnen i skolan men med hjälp av Kids of Uganda ska barnen få börja skolan. 

Vill du hjälpa oss att fortsätta hjälpa familjer som Sarahs? Genom att stötta Kids of Uganda bidrar du till ett hållbart och långsiktigt stöd. Familjerna i vårt familjestödsprogram får investera i projekt som gör dem självförsörjande. Läs mer om hur du kan hjälpa till här!