fbpx

Alla hjärtans dag och rätten att älska vem man vill

Denna vecka inleddes i kärlekens tecken, med alla hjärtans dag. Hur firar man alla hjärtans dag i Uganda? Och är du fri att älska vem du vill där? Vilken roll spelar skolan för de mänskliga rättigheterna, däribland rättigheterna för homosexuella att fritt utöva sin sexuella läggning?

Alla hjärtans dag i Uganda och Sverige

Traditionen att fira alla hjärtans dag är stor både i Sverige och Uganda. Det är en dag när många visar lite extra kärlek till någon man tycker om, kanske en partner, en vän eller någon man i hemlighet beundrar. Det finns inga säkra uppgifter om när alla hjärtans dag blev en högtid, men det sägs att dagen har funnits längst i engelsktalande länder. Under 1800-talet började man skriva kärleksbrev och skicka vackra kort på den speciella dagen. Med åren utvecklades det till gåvor och kärleksfulla presenter. Sverige började marknadsföra “Valentines Day” under slutet av 1950-talet men det skulle ta ytterligare några år innan traditionen verkligen tog fart; 1985 skrevs dagen in som en högtid i den svenska kalendern. 

Firandet av alla hjärtans dag i Uganda liknar det i Sverige och resten av västvärlden. Gåvor, blommor, middagar och lite extra kärlek till någon som man tycker om hör till. Många anser att blommor och gåvor är ett måste i kärleksrelationer på alla hjärtans dag, eftersom det lär visa om din partner verkligen älskar dig eller ej. Restauranger och gator pyntas i svart och rött – dagens speciella färger – och det är inte heller ovanligt att folk klär sig i just de färgerna dagen till ära. Dagens symbolik är således densamma både i Uganda och Sverige, däremot skiljer länderna sig markant åt när det kommer till möjligheten till kärlek och möjligheten att få älska vem man vill. Tyvärr har homosexuella i Uganda inte samma rättigheter som heterosexuella. 


Rätten att älska vem man vill

Homosexualitet är kriminaliserat i omkring 80 länder världen över, varav 38 länder i Afrika. I vissa länder har homosexualitet avkriminaliserats de senaste åren, men i andra länder, däribland Uganda, går utvecklingen åt motsatt håll. I Uganda anser många att det är en skymf mot både kultur och religion att vara homosexuell. 2014 undertecknade president Yoweri Museveni “The Anti-Homosexuality Act”, vilken då blev lag. Lagen innebär att alla samkönade relationer är kriminella samt att det är förbjudet att stödja/ främja homosexualitet. Den som är homosexuell i Uganda, samt även den som underlåter att anmäla homosexualitet, riskerar fängelse. Om två individer av samma kön ämnar ingå äktenskap med varandra begår de brottet ”homosexualitet” och kan dömas till livstids fängelse. I det ursprungliga lagförslaget försökte man belägga homosexualitet med dödsstraff, men de nationella och internationella protesterna blev för starka så det förslaget ströks. 

Åren efter 2014 har homofobin och våldet mot homosexuella ökat i landet. Som homosexuell ses man som ”icke-afrikan” och anses skada den traditionella bilden av familjen som är mycket viktig i det ugandiska samhället. Homosexuella tvingas leva med trakasserier och förföljelser, och nekas till och med många gånger sjukvård. HBTQ-personers rättigheter skyddas internationellt av FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna som antogs av FN:s generalförsamling år 1966.


Skolans roll att informera om allas lika rättigheter

Som vi har informerat om i tidigare blogginlägg har skolorna i år öppnat upp igen i Uganda. Skolan har en viktig roll att informera om allas lika rättigheter och de mänskliga rättigheterna, och första steget till förändrade negativa attityder mot homosexuella torde vara att påverka den unga generationen. Tyvärr är det många barn som aldrig kommer att återvända till skolan igen, trots att de nu är öppna, på grund av barnäktenskap och barnarbete som ökat i pandemins spår. Många barn har tvingats jobba under pandemin och tycker att de nu har hittat en försörjning och ser då inte poängen med att fortsätta sin skolgång. Dessvärre är situationen i ugandiska skolor för homosexuella inte mycket bättre än i landet som helhet. Det förekommer att elever som stämplas som homosexuella relegeras från sina skolor, inte minst ifrån religiösa (kristna såväl som muslimska) skolor.

Kids of Uganda arbetar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras och värnas. Stöd oss gärna genom att bli månadsgivare i vårt familjestödsprogram eller genom att köpa något i vår gåvoshop!


Foto: Sharon McCutcheon, Unsplash.


Referenser:

https://thedronemedia.ug/this-is-how-ugandas-districts-celebrated-valentines-day/?amp=1&fbclid=IwAR3wOxAWwwv0ooUgCdZAl7OCsl0pFUK1YOm5jTJbnrdN4AAwzbtHe5B52Ro

https://www.myuganda.co.ug/valentines-day-in-uganda/amp/

https://www.so-rummet.se/kategorier/alla-hjartans-dag

http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=318&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder2=title_sort_asc&query=&language=sv&pid=diva2%3A722894&aq=%5B%5B%7B%22organisationId%22%3A%2212375%22%7D%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-1251

Ge ett bidrag – förändra liv 

Bli givare och bidra till en positiv förändring. Du kan ge barn en tryggare uppväxt genom att bli månadsgivare, ge en donation eller köpa gåvobevis i vår webbshop. 

Fler blogginlägg

Ditt köp hos Nambi gör skillnad

Vi blev så glada när vi kom i kontakt med Nambi, ett litet svenskt företag som säljer hudvårdsprodukter och hårvårdsprodukter från Uganda! Nambi ger inte