fbpx

Jämförelse mellan skolan i Uganda och Sverige

Skolstarten närmar sig för de svenska eleverna efter ett långt sommarlov, men i Uganda håller skolorna fortsatt stängt till följd av pandemin. Hur skiljer sig skolan åt mellan Uganda och Sverige? Läs vår jämförelse!

Mellan mars 2020 och februari 2021 var skolorna i Uganda stängda och eleverna missade 149 skoldagar. Under våren öppnade skolorna succesivt, men på grund av att smittspridningen tog kraftig fart i just skolmiljön stängdes skolorna på nytt. Nu har Uganda under 42 dagar befunnit sig i en ny lockdown men den 30:e juli meddelade president Yoweri Museveni att man lättade på vissa restriktioner, bland annat för hur många personer som får åka i kollektivtrafiken samtidigt. Dock kommer skolorna att fortsätta vara stängda tills dess att både tillräckligt med barn i ålderskategorin 12 till 18 år samt essentiell personal så som hälsoarbetare, säkerhetspersonal och lärare är vaccinerade. Barnen fortsätter således med distansundervisning och det är kämpigt på grund av svårigheter att få tillgång till material samt att det är tänkt att undervisningen ska bedrivas via tv och radio och många familjer saknar både tv och radio.


Vid vilken ålder början man skolan?

I Uganda börjar man skolan vid 6 års ålder, i Sverige råder skolplikt från 6 års ålder men då går man först ett år i förskoleklass och skolan/årskurs 1 börjar man vid 7 års ålder.


Hur många år går man i skolan?

De flesta ugandiska barn går bara i primary education vilket är 7 år. Därefter kan man fortsätta till secondary education (6 år) och post-secondary education (3-5 år). Skolplikten i Sverige är 10 år (inklusive ett år i förskoleklass), men de flesta läser sedan ytterligare 3 år på gymnasiet.


Kostar det något för familjen att barnen går i skolan?

All utbildning i Sverige är gratis. I Uganda är det tänkt att primary och secondary education i regeringsfinansierade skolor ska vara gratis, men i praktiken tas ofta ändå skolavgifter ut – dock är de lägre än i privata skolor. Skolmaterial och skoluniformer bekostas också av eleverna och deras vårdnadshavare.


Råder skolplikt?

Ja, tioårig i Sverige. I Uganda är primary education (7 år) obligatorisk, men därefter är skolan frivillig.


Hur stor andel av barnen slutför grundskolan/ primary school?

I Uganda slutför 67% av eleverna primary school. I Sverige har 85% av elevera tillräckliga betyg från grundskolan för att vara behöriga till något av gymnasieskolans nationella program.


Hur stor andel av eleverna fortsätter skolan efter grundskolan/ primary school?

Här skiljer sig siffrorna åt markande mellan Uganda och Sverige då så få som omkring 25% fortsätter skolan efter primary school i Uganda. I Sverige är motsvarande siffra 98% (inklusive de elever som börjar på ett introduktionsprogram på gymnasiet på grund av att de inte har tillräckliga betyg för ett nationellt program).


Ungefär hur många elever är man i en klass?

I Sverige är klasserna tämligen små med cirka 25-30 elever per klass. I Uganda är klasserna stora, ofta 70-150 elever per klass, vilket är ett problem för inlärningen.


Hur många terminer har man per år?

Även här skiljer sig Sverige och Uganda åt med två terminer per läsår i Sverige och tre terminer per läsår i Uganda. I Uganda börjar läsåret i slutet av januari eller början av februari medan det i Sverige börjar till hösten.


Vilket språk undervisar man på?

Undervisningen i Sverige bedrivs på svenska. I Uganda bedrivs den på engelska förutom i årskurs 1-3 då man när det är möjligt undervisar på det lokala språket.


Är det vanligt med privata skolor (som helt/delvis finansieras av egenavgifter)?

I Sverige är det ovanligt, finns bara enstaka, till exempel Grennaskolan och Lundsbergs skola. Däremot är det vanligt med friskolor, men de finansieras till stor del av statliga medel. I Uganda är det tvärtom vanligt med privata skolor, särskilt i secondary education – där är antalet privata skolor mer än dubbelt så många som de regeringsfinansierade.


Är eleverna i en årskurs alltid lika gamla?

För Sverige är svaret i princip ja, åldern kan variera med cirka ett år. För Uganda är svaret nej, eftersom det är vanligt förekommande att man måste läsa om flera år (delvis på grund av de stora klasserna vilket går ut över undervisningen). Därför varierar åldern på eleverna i de ugandiska klasserna mycket, exempelvis kan elever i årskurs 3 vara mellan 7-16 år.


Har man examensprov?

I Sverige har man inga examensprov, istället har man prov löpande samt nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 samt på gymnasiet. I Uganda har man examensprov innan man går vidare till nästa nivå – exempelvis The Primary Leaving Exam (PLE) i slutet av primary education – samt oftast i slutet av varje termin.


Foto: Ivan Aleksic, Unspash.

Ge ett bidrag – förändra liv 

Bli givare och bidra till en positiv förändring. Du kan ge barn en tryggare uppväxt genom att bli månadsgivare, ge en donation eller köpa gåvobevis i vår webbshop. 

Fler blogginlägg

Ditt köp hos Nambi gör skillnad

Vi blev så glada när vi kom i kontakt med Nambi, ett litet svenskt företag som säljer hudvårdsprodukter och hårvårdsprodukter från Uganda! Nambi ger inte