fbpx

Fem viktiga saker med Kids of Uganda

Vissa saker tummar man inte på. Här är fem saker som tycker är väldigt viktiga och som vi är mycket stolta över.

Familj före allt

Vi tror på att hjälpa barn genom att stärka vuxna i deras närhet. Därför driver vi ett familjestödsprogram som strävar efter att göra sårbara familjer självförsörjande.

Vi tycker alla barn ska få växa upp i en kärleksfull familj, vare sig den består av biologiska föräldrar och syskon, en fosterförälder eller mor- eller farföräldrar.

Genom en trygg tillvaro i en kärleksfull familj med stabila ekonomiska förutsättningar har barnen möjlighet att växa upp till självständiga och framgångsrika individer.

Valfrihet för framgång

Kids of Ugandas innovativa förhållningssätt speglas bland annat i vårt arbete med cash transfers.

Det innebär att vi som organisation varje månad bidrar med en viss summa pengar som den familj vi stöttar får investera valfritt.

Familjerna väljer att lägga pengarna på en verksamhet som passar dem bäst, till exempel hönor och boskap eller en bit land för grönsaksodling. Det är också vanligt att en del av bidraget används till exempelvis skolmaterial till barnen, viktiga förnödenheter till familjen eller på att laga eller förbättra bostaden.  

Våra socialarbetare i Uganda besöker alla familjer minst en gång i månaden. På så sätt kan vi direkt följa upp hur det går för familjerna.

Långsiktighet

Kids of Uganda vill göra skillnad på riktigt.

Därför fokuserar vi på att långsiktigt stötta familjer med verktyg för att de i framtiden ska klara sig på egen hand. Vi tänker så här: Om vi inte behövs, då har vi lyckats.  

En familj som deltar i familjestödsprogrammet får ekonomiska stöd i två år. Familjerna får själv välja hur de vill investera pengarna.

Ett tidsbestämt program med stor frihet skapar motivation för oss och våra familjer att driva förändring som leder till att de kan bli helt fria från bidrag.

Lokalt först

Allt arbete vi gör sker med hänsyn till det lokala samhället.

Verksamheten i Uganda drivs av vår systerorganisation Kids Foundation Uganda. Kids Foundation Ugandas styrelse och tre anställda arbetar nära familjerna och är lyhörda för deras och samhällets behov.

Vårt gemensamma arbete sker i samråd med lokala myndigheter och nyckelpersoner i samhället.

För oss är det också viktigt att vi stöttar den lokala ekonomin för att inte konkurrera ut verksamheter på den ugandiska marknaden. Därför anlitar och konsumerar vi i första hand lokalt istället för att skicka t.ex. kläder från Sverige.

Pengarna går dit de ska

Vi vet att pengarna går direkt dit de behövs.

Det finansiella stöder till familjerna överförs varje månad via Mobile Money. Det är en tjänst som liknar Swish men som inte kräver att mottagaren har ett bankkonto. Genom att skicka pengarna direkt till familjerna kan vi vara säkra på att de kommer fram säkert.

Vi har inga kostnader för löner eller arvoden i Sverige. Endast en väldigt liten del av våra insamlade pengar går till administrativa kostnader, såsom annonsering.

Vill du ge ett bidrag till Kids of Uganda? Klicka här för att Swisha 100 kr.

Ge ett bidrag – förändra liv 

Bli givare och bidra till en positiv förändring. Du kan ge barn en tryggare uppväxt genom att bli månadsgivare, ge en donation eller köpa gåvobevis i vår webbshop. 

Fler blogginlägg

Hjälp Livingstone till en värdig framtid 

Livingstone har inga släktingar kvar i livet, men genom Kids of Uganda har han fått möjlighet att växa upp i en fosterfamilj och gå i grundskolan. Nu behöver han vårt stöd för att gå en yrkesutbildning.